Geografisch thema

Breidels

ID
11441
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11441

Beschrijving

Doodlopende, rechte straat vertrekkende van de Kortrijksestraat, als oprijlaan naar het kasteel "De Breidels" (confer nummer 1). De straat vormt deels de zuidelijke grens van het huidige kasteeldomein. De straatnaam refereert naar de bossen en het kasteeldomein "De Breidels". De benaming is eigen aan de streek en komt voor in de gemeentes Oedelem (Beernem), Oudenburg (Oudenburg) en Zwevezele (Wingene). Een andere betekenis dan toom, teugel kan niet gevonden worden.
Het Rijksarchief te Brugge bewaart enkele eind 18de-eeuwse kaarten van de bossen "De Breydels", eigendom van burggraaf Vinc. De Vooght. Deze bossen worden ook weergegeven op een ongedateerde kaart uit het Stadsarchief van Brugge. De Breidels worden volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1809, als een "Groote Foreesten en Bosschen, genaemd de Breydels, bestaende in 34 ha 72 a 74 ca, in eenen omtrek, gelegen in de Commune van Oostcamp".
Na de dood van Thierry Peers de Nieuwburgh in 1978 wordt het grootste gedeelte van het domein van het kasteel "De Breidels" (cf. nr. 1) verkocht en verkaveld, waardoor de ten zuiden gelegen Waaroostverkaveling (cf. Waardamme) ontstaat.
De Bosdreef is gelegen in het zuiden van de ankerplaats "Kasteel Nieuwburg en Breidels" cf. landschapsatlas. Buiten het kasteeldomein "De Breidels" bevindt er zich geen andere bebouwing langs de straat. Het kasteeldomein zelf is grotendeels bebost en vormt een vrij gesloten landschap.

AROHM, Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
BOULJON B., Het Oostkamp, Ruddervoorde, Hertsberge en Waardamme van toen. Een verzameling foto's van de vier Oostkampse deelgemeenten in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw, Brugge, 1984, p. 65.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Mestdagh, nr. 1075: Figuratieve kaart van bossen "De Breydels" genaamd onder de heerlijkheden van het Houtse en Buskensambacht, eigendom van burggraaf Vinc. De Vooght, eind 18de eeuw.
STADSARCHIEF BRUGGE, Collectie Janssens de Bisthoven, II, I66: Oostkamp, De Breydels, etc., s.d.
DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesiƫ, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1921, deel II, kolom 732-733.
DESOETE S., GERVOYSE P., VANDEN BERGHE P., Oostkamp, Beeld in beweging, Oostkamp, 2000, p. 553.


Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Kasteeldomein De Breidels


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Breidels [online], https://id.erfgoed.net/themas/11441 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.