Geografisch thema

Ganzestraat

ID
11451
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11451

Beschrijving

Straat ten noordoosten van het centrum van Oostkamp, gelegen in het gehucht Kwade plas. Korte straat die eerst in zuidelijke en dan in westelijke richting loopt, vertrekkend vanaf de Emiel Welvaertstraat naar de Kwade Plasstraat. De straat loopt quasi parallel met de Kwadeplasstraat. De straat dankt haar naam aan de Ganzebeek en het Ganzebekebos te Erkegem: het bos wordt bij De Flou vermeld in 1810, de beek in 1901.
Eertijds was de Ganzestraat een vrij drukke verkeersader die via de Warandestraat, over de Stationsstraat doorliep tot in de Kapellestraat. Op heden quasi onbebouwde straat die net vóór de inventarisatieperiode (2006) is aangelegd. Aan de oostkant ligt tussen de velden, een begin 18de-eeuws hoevetje, terwijl de westzijde recent volledig is opgedeeld in percelen in functie van een nieuwe verkaveling met vrijstaande woningen.

CLAEYS G., De gemeente Oostkamp, 1953, p. 113.


Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ganzestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/11451 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.