Geografisch thema

Kevergemdreef

ID: 11465   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11465

Beschrijving

Straat ten oosten van het centrum van Oostkamp, in het gehucht Moerbrugge. Gelegen in het uiterste noorden van Oostkamp, tegenaan de grens met Assebroek (Brugge). De straat ligt ten oosten van het kanaal Gent-Brugge en ten westen van de Legeweg. De huidige benaming van de dreef, die verwijst naar het hier gelegen kasteel "Kevergem" (cf. nr. 11), wordt door de gemeenteraad van Oostkamp definitief vastgelegd op 31 januari 1991 samen met de nieuw aangelegde straten van de vogelverkaveling, ten zuiden van de dreef, met o.m. de Wielewaal- en Nachtegaalstraat. De dreef fungeert lange tijd als grond bij het kasteel en wordt zo o.m. voorgesteld in de ommeloper van Oostkamp van 1661-1662, doch niet noodzakelijk met de functie van dreef naar het kasteel. De oudste toegang naar het kasteel bevond zich aan de westkant van het kasteel, via de Steenbruggedijk. Een andere ingang situeerde zich in de 18de eeuw langs de Legeweg, parallel met de huidige Kevergemdreef, doch iets meer zuidelijk gelegen. Thans rechte dreef, afgezet met enkele eiken; bebouwing sluit voornamelijk aan bij de nieuwe ten noorden en ten zuiden gelegen verkavelingen.
Nr. 3, recent afgebroken schuur die voorheen deel uitmaakte van een woning gebouwd rond 1851 in opdracht van de Brugse kanunnik Pieter de Blaeuwe (1798-1873), eigenaar van het ten westen gelegen kasteel "Kevergem" (cf. nr. 11). Bij de woning, die later is omgebouwd tot het nog bestaande koetsgebouw (cf. nr. 11) van het kasteel, is circa 1845 ook een schuur gebouwd. Verankerde baksteenbouw onder een zadeldak met Vlaamse pannen, met o.m. twee poorten blauw en wit beschilderd. Thans behoort de schuur bij de nieuw gebouwde woning nr. 9. De 19de-eeuwse schuur is tijdens de inventarisatieperiode afgebroken.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Oostkamp, 1845/3, 1851/2.
Onze straatnamen, in De Merel, jg. 21, nr. 2, 1991, p. 18.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs : Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Kasteel Kevergem
    Kevergemdreef 11 (Oostkamp)