Geografisch thema

Kwadeplasstraat

ID
11471
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11471

Beschrijving

Straat in het noorden van het centrum van Oostkamp, lopend van de Albrecht Rodenbachstraat in noordoostelijke richting en doodlopend ten noorden van de Emiel Welvaertstraat. De Kwadeplas is de benaming van een bos en wijk, volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1529-1542 als "Ten quaden plasche in oorscamp". Volgens G. Claeys voorheen een lage, moerassige plaats, die de onheilspellende naam kreeg naar aanleiding van een reeks ongelukken.

De straat is ontstaan in het begin van de 18de eeuw als zijtracé van de toenmalige Kortrijkse kalseide, die de stad Brugge met Kortrijk verbindt, thans de Brugsestraat. In 1730 worden werken uitgevoerd in het gehucht de Kwaden Plas. Aangezien de veldweg op de Kwade Plas onbruikbaar is geworden, wordt de weg verhoogd met aarde en zand en wordt het stromende water met planken afgeleid. Maerten Vlaeminck levert het hout en voert de werken uit. Op het einde van de 18de eeuw loopt de straat als zijtak van de toenmalige Kortrijkse Kalseide (huidige Brugsestraat) in de richting van de vaart Gent-Brugge, tot ter hoogte van de hoeve "Ter Laere" aan de Westdijk (zie Westdijk nummers 20-21) zie zo afgebeeld op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op het initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) vertrekt de straat op het gehucht Zwarte Gat en loopt als "Chemin n° 6", omschreven als "Chemin du lieu dit Zwartgat au hameau dit Kwadenplas" met de naam "Kwadenplasstraet". De straat is tot aan de kruising met de Emiel Welvaertstraat volledig onbebouwd en wordt onderbroken door de spoorweg, die werd aangelegd circa 1838. Ten zuiden van de spoorweg bevinden zich enkele verspreide hoevegebouwtjes die op heden echter allemaal zijn verbouwd. In de jaren 1960 is het zuidelijk deel vanaf de Brugsestraat afgesplitst door de aanleg van de Albrecht Rodenbachstraat en wordt sindsdien zogenoemd de Korte Kwadeplasstraat.

Straat met hoofdzakelijk aaneengesloten bebouwing van kleine woonhuizen, die in zeer beperkte mate opklimmen tot het einde van de 19de eeuw, zoals nummer 21. De overige bebouwing is in de jaren 1930 aangepast. De bebouwing van de oostzijde sluit deels aan bij de jaren 1970-verkaveling rondom de Albrecht Rodenbachstraat en maakt deel uit van een nieuwe verkaveling die zich uitstrekt tot de ten oosten parallel gelegen Ganzenstraat. Gesloopte panden zijn in de jaren 1990 vervangen door nieuwbouw, onder meer nummers 65-69, een drie bouwlagen hoog appartementsgebouw, gebouwd in 1994-1996 door architect B. Govaert (Sint-Michiels-Brugge) en zogenaamd residentie "Orscamp" naar één van de oudste vermeldingen van Oostkamp. Bepleisterde en wit beschilderde bouw met drie ingangen, telkens opgevat als een ophaalbrug met ketting vastgehecht aan een blauw beschilderde luifel. Op de eerste bouwlaag vrij smalle vensterregisters; dakverdiepingen uitgewerkt met terrassen.


Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Hoeve met losse bestanddelen

  • Is deel van
    Oostkamp


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kwadeplasstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/11471 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Oostkamp

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.