Geografisch thema

Moerbrugsestraat

ID: 11480   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11480

Beschrijving

Straat ten oosten van het centrum van Oostkamp, in het gehucht Moerbrugge. Lopend in het verlengde van de Stationsstraat (die dan in meer zuidelijke richting verder loopt) tot aan de Sint-Godelievestraat, die begint ter hoogte van de brug over het kanaal Gent-Brugge. De straat vertrekt bij het begin van de spoorwegviaduct en eindigt bij een recent aangelegd rondpunt, ter hoogte van de kruising met de Patersonstraat. De straatnaam verwijst naar de wijk Moerbrugge, waarvan de eerste vermelding volgens De Flou dateert van 1332 als "moerbucghe". Het gehucht Moerbrugge werd voorheen "Benevoorde" genoemd, wat erop wijst de plek in oorsprong een doorwaadbare plaats was door de Zuidleie (de natuurlijke waterloop die hier stroomde en die in het begin van de 17de eeuw werd heraangelegd als kanaal tussen Gent en Brugge).
Vermoedelijk is de straat pas ontstaan in de 20ste eeuw, want wordt voordien niet weergegeven op de historische kaarten. Eerst loopt de straat over een brug over de Rivierbeek die vanachter het kasteeldomein "Gruuthuse" (cf. Stationsstraat nr. 196) stroomt om ten noordoosten van de Moerbrugsestraat, ter hoogte van de Westdijk, in het kanaal Gent-Brugge uit te monden. De straat wordt daarna echter bijna volledig gevormd door de viaduct over de spoorlijn Brussel-Oostende; betonnen rechte viaductbrug met leuning. Ten noordwesten van de straat, tussen het kanaal Gent-Brugge en de spoorweglijn, ligt het natuurreservaat de Warandeputten. De naam is afkomstig van het aangrenzende bosgebied dat o.m. op het einde van de 18de eeuw het Warandebos vormde van het kasteeldomein van de graaf d'Ursel (cf. kasteel "Gruuthuse", Stationsstraat nr. 196). Het natuurgebied is tot stand gekomen in 1987-1990, bij de herkalibrering van het kanaal Gent-Brugge en het bouwen van de nieuwe beweegbare brug. De vrijgekomen grond wordt geborgen op een terrein van 10 hectare, vlakbij de monding van de Rivierbeek. Op deze opgespoten terreinen en dichtgeslibde bezinkingsputten (niet-bemeste bodem) ontwikkelt zich een grasvegetatie, terwijl in de putten en de depressies een gevarieerd gebied van open water, moeras en wilgenbos ontstaat. Dit kunstmatig ontstaan natuurgebied is thans een moeras- en graslandgebied, opengesteld voor het publiek via knuppelpaden en kijkhutten. Aan de kant van de Moerbrugsestraat is een geluidswal aangelegd met streekeigen bomen en struiken.
Het begin van de Moerbrugsestraat, ter hoogte van het kruispunt met de Stationsstraat, loopt door de ankerplaats "Kastelen Gruuthuyse - Cellen - Erkegem en Kampveld" cf. landschapsatlas.

AROHM, Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
CLAEYS G., De gemeente Oostkamp, Brugge, 1953, p. 139.
DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesiƫ, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1930, deel X, kolom 674-675.
De Warandeputten (Oostkamp), in De Spille, vol. 3, 2006, nr. 1, p. 20-22.
D'HEEDENE A., De Warandeputten, in Wallen weiden water, Nieuwsbrief natuurpunt Damme, vol. 9, 2003, nr. 2, p. 21-26.
VAN SLAMBROUCK J., Moerbrugge, 1920-1930, Oostkamp, 1997, kaart.
VERHAEGHE A., Warandeputten zijn bijna klaar, in Het Nieuwsblad, 5 april 2003.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Moerbrugsestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/11480 (Geraadpleegd op 22-10-2020)