Geografisch thema

Oedelemsestraat

ID
11483
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11483

Beschrijving

Straat ten oosten van het centrum van Oostkamp, in het gehucht Moerbrugge, ten oosten van het kanaal Gent-Brugge. De straat loopt in een L-vorm; eerst in het verlengde van de Legeweg, dan naar de ten oosten gelegen Beverhoutstraat tot aan de grens met het grondgebied van de gemeente Oedelem (Beernem). Verbindingsweg tussen Oostkamp en Oedelem (Beernem) zie straatnaam.

Op de Grote Kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus (1561-1571), gekopieerd door Pieter Claeissens (1601), wordt enkel het eerste gedeelte van de straat, in het verlengde van de Legeweg weergegeven. Dit gedeelte van de straat vormt reeds in de 16de eeuw samen met de Legeweg en de Beernemsestraat een verbindingsweg tussen Assebroek (Brugge) en Beernem; er wordt geen bebouwing weergegeven. De noordelijke aftakking is wel al aangelegd in de 18de eeuw zie weergegeven op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Het betreft eerst een vrij rechte weg die de Lettenburg-/Ravenbosstraat kruist en daarna via een knik in oostelijke richting leidt naar de historische wijk "Lekkerhoeck", tegen de grens met het Beverhoutsveld (zie Algemene geschiedenis van de veldontginningsgebieden). Volgens De Flou is "Lekkerhoek" een voormalige tiendesectie langs de steenweg van Moerbrugge naar Oedelem; de eerste vermelding gaat terug tot 1701.
In een verslag van 1805 wordt het deel van de straat, dat heden tussen de Legeweg en de Beernemsestraat ligt, de "Beernemschen Bruggeweg" genoemd. Het andere gedeelte van de straat wordt in 1805 "Erkeghem Beverhout Veldstraete" genoemd. Op het primitief kadasterplan (circa 1835) aangeduid als straat "van Oedelem na Oostcamp".

Op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) is dit straatdeel over de volledige hogerop aangehaalde lengte geregistreerd als "Chemin n° 1", omschreven als ""Chemin du hameau de Steenbrugge à celui de Moerbrugge et Beernem", zogenaamd "Leegeweg". Het tweede deel krijgt op de Atlas de naam "Chemin n° 2", omschreven als "Chemin de celui dit Leegweg à Oedelem (plaine dite Beverhoutsveld)", zogenaamd "Lekkerstraat".
Op 8 juli 1858 wordt er een ontwerp ingediend door het Bestuur van het Beverhoutsveld om de bestaande weg tussen Oedelem (Beernem) en Moerbrugge (Oostkamp) te verharden. De Gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel, voor zover het betrekking heeft op het grondgebied Oostkamp en voor zover de verharding van de weg gebeurt op kosten van de zelfstandige Commissie van het Beverhoutsveld. In 1859 zijn de werken in uitvoering. De benaming Lekkerstraat komt zeker voor tot in de jaren 1950.
De Oedelemsestraat grenst ter hoogte van de grote bocht bij het kruispunt met de Beernemsestraat aan de ankerplaats "Leiemeersen - Kanaal Brugge-Gent" zie landschapsatlas.

Oudste bebouwing klimt op tot circa 1900, doch thans vaak zwaar gerenoveerd of met vernieuwd woonhuis. Nummer 83. Voormalige hoeve en herberg "Beveringcourt", thans herbouwd en gelegen op de hoek met de Lettenburgstraat. Hoevebenaming toegekend in 1975, naar aanleiding van de actie van de Heemkundige Kring van Oostkamp, verwijzend naar de heren van Beveren. Voormalige langgevelhoeve, thans sterk gerenoveerd zie vernieuwd zadeldak, houtwerk en hergebruik van het geïncorporeerde stalgedeelte als garages. Woongedeelte van drie traveeën, gecementeerd voormalig stalgedeelte. Nummer 22, dorpswoning met bewaard volume op de hoek met de Valentijn Hennemanstraat; gerenoveerd woonhuis met bewaarde schuur langs de zijstraat. Nummer 90, langgevelhoeve met verbouwd woonhuis en een aanpalende stal/bergruimte, vrijstaand schuur/stalvolume met een centrale doorrit, wagenhuis aangebouwd aan het woonhuis, bakhuisje gelegen achter het woonhuis. Onverhard erf.

 • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg, Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
 • BOULJON B., Het Oostkamp, Ruddervoorde, Hertsberge en Waardamme van toen. Een verzameling foto's van de vier Oostkampse deelgemeenten in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw, Brugge, 1984, p. 19.
 • CLAEYS G., De gemeente Oostkamp, Brugge, 1953, p. 150, 155, 163-164.
 • CLAEYS G., De gemeente Oostkamp, boek twee, Handzame, 1981, p. 235-237.
 • CLAEYS G., Kroniek van Oostkamp, Brugge, 1985, p. 266-267.
 • DE CRAEMER W., Hoevebenaming, Nieuwe benaamde hoeven in Oostkamp, in De Merel, jg. 9, nummer 2, 1979, p. 23.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1929, deel IX, kolom 548-549.

Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Architectenwoonst

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve 't Beverhoutsveld

 • Omvat
  Hoeve Beau Séjour

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Is deel van
  Oostkamp


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oedelemsestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/11483 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Oostkamp

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.