Geografisch thema

Papenvijversstraat (Oostkamp)

ID
11485
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11485

Beschrijving

Zie ook: Hertsberge.

Straat in het zuiden van Oostkamp, die de Hertsbergsestraat verbindt met de kruising van de Waterstraat, de Scharestraat en de Papenvijversstraat, waar drie deelgemeenten van Oostkamp (Oostkamp, Hertsberge en Ruddervoorde) samenkomen. De straat vormt de meest zuidelijke grens van Oostkamp en vertrekt aan het gehucht Nachtegaal; enkel de bebouwing ten noorden van de straat (even nummers) behoort tot Oostkamp, die ten zuiden van de straat maakt deel uit van de deelgemeente Hertsberge. De benaming "Papevijvers" wordt volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1836. Ze verwijst naar de voormalige vijvers, oorspronkelijk gelegen naast het Kampveld tussen Waardamme en het gehucht Erkegem, die al in 1754 zijn omgezet in bos.
De straat maakt deel uit van het historische wegennet van Oostkamp cf. reeds afgebeeld op de Grote Kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus (1561-1571), gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). Op de kaart van Pourbus heeft de straat nog een zijbaan in noordwestelijke richting, waarvan vandaag echter geen sporen meer zijn. Weergave op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778) met slechts een tweetal hoeves. Op een eind 18de-eeuwse kaart uit het Rijksarchief te Brugge wordt de straat afgebeeld als een volledig met bomen omzoomde weg, onderbroken door een klein brugje, zogenaamd de "Leenbrug", ter hoogte van de kruising met de Hertsbergebeek. In het begin van de 19de eeuw zijn slechts enkele verspreide hoeves langsheen de straat gelegen. De straat wordt op een begin 19de-eeuwse kaart uit het Rijksarchief te Brugge aangegeven als "heerweg van Wardamme naer Beernem" en op het primitief kadasterplan (circa 1835) als "Straat van Waerdamme na Beernem". Weergave als "Chemin n° 8" op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) die in westelijke richting doorloopt over de huidige Hazelaarstraat (cf. Oostkamp) tot in Beernem, omschreven als "Chemin du lieu dit Papenvyver au chemin dit Wollestraet à Beernem" en met als naam "Zwinhagestraet". De Atlas van Vandermaelen (1846-1854) duidt de brug over de Hertsbergebeek aan als de "Leenbrugge", vermoedelijk afgeleid van de hoevenaam "'t Leen" (cf. Hertsberge, Lodistraat nummer 112). Deze houten brug wordt in 1880 door instortingsgevaar vervangen door een stenen brug, gerealiseerd door de Bruggeling Edmond Van Keirsbilck. De kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1880) duidt aan de zuidzijde van de Papenvijversstraat de wijk Papenvijvers (cf. Hertsberge) aan, in het noorden de wijk Kampveld, in het westen de wijk Lodi (cf. Hertsberge, Lodistraat) en in het oosten de wijk Rooiveld (cf. Waardamme). Vóór de fusie van Hertsberge met Waardamme, Ruddervoorde en Oostkamp in 1977 wordt de straat "Paepevijverstraat" genoemd.
Thans quasi loodrechte verbindingsweg die in het westen wordt onderbroken door de Hertsbergebeek. Aan het kruispunt met de Scharestraat en de Rooiveldstraat (cf. Waardamme) bevindt zich een grensboom; solitaire Hollandse linde met stamomtrek van 175 centimeter op de grens van de drie deelgemeentes van Oostkamp, met name Hertsberge, Oostkamp en Waardamme. De noordelijke straathelft wordt ontsierd door de aanwezigheid van de bedrijven van het industrieterrein Kampveld (cf. Kampveldstraat). De bebouwing aan de zuidzijde van de straat bestaat uit enkele verspreide hoeves voornamelijk uit de 20ste eeuw. Noordkant quasi onbebouwd op het industrieterrein na.

 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen, nummer 1618: Kadastrale kaarten van Sijsele, Oostkamp, Zedelgem en Sint-Kruis, 1810.
 • CLAEYS G., Kroniek van Oostkamp, Brugge, 1985, p. 318.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VII, Brugge, 1927, kolom 366.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel IX, Brugge, 1929, kolom 429,
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XII, Brugge, 1931, kolom 336.
 • ZWAENEPOEL A., Inventaris van traditionele, solitaire bomen en struiken als leidraad voor natuur- en landschapsbehoud en -herstel in West-Vlaanderen, WVI in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, Brugge, 2005, p. 151-152.

Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Beukenhoeve

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning met stal

 • Is deel van
  Oostkamp

 • Is gerelateerd aan
  Papenvijversstraat (Hertsberge)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Papenvijversstraat (Oostkamp) [online], https://id.erfgoed.net/themas/11485 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Oostkamp

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.