Geografisch thema

Sint-Pietersplein

ID
11495
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11495

Beschrijving

Groot plein, centraal in het centrum van Oostkamp gelegen. Grootste plein van de gemeente. Het plein wordt in het oosten afgebakend door een stukje van de Brugsestraat, door de parochiekerk van Sint-Pieters-in-de-banden (confer Gemeenteplein zonder nummer) en door een stukje van het Gemeenteplein; ten westen afgebakend door de Rustoordstraat. De naam van het plein verwijst naar Sint-Pieter-in-de-banden, aan wie de parochiekerk van Oostkamp is toegewijd. Van oudsher was het Sint-Pietersplein de locatie van het (ommuurde) kerkhof (cf. z.nr.) bij de Sint-Pieterskerk (cf. Gemeenteplein z.nr.), wat duidelijk zichtbaar is op de Atlas der Buurtwegen van circa 1843 (cf. afbeelding). De eerste vermelding van het kerkhof dateert van 1564, wanneer melding wordt gemaakt van het feit dat er regelmatig mensen over het kerkhof lopen en het dus eigenlijk wordt gebruikt als doorgang. Men besluit dan ook een hekken rond het kerkhof te plaatsen. Vanaf 1784 is het bij wet verboden om nog mensen in de kerk te begraven, waardoor er meer plaats nodig is rondom de kerk. In 1875 en 1901 koopt de kerkfabriek verschillende percelen aan om het kerkhof te verruimen. Circa 1889-1890 wordt de vloer in de Sint-Pieterskerk (cf. Gemeenteplein z.nr.) verdiept en volledig vernieuwd. Enkele van de vele grafzerken en grafstenen die in de kerkvloer waren geplaatst als aandenken, worden tegen de kerkmuren geplaatst. De rest verdwijnt onder de nieuwe vloer.
In 1972 kijkt de gemeente omwille van plaatsgebrek op het kerkhof uit naar een nieuwe locatie. Deze vindt men langs de Albrecht Rodenbachstraat (cf. Albrecht Rodenbachstraat z.nr.), in een uitloper van het voormalige jachtbos (Warande) van het "Kasteel van Gruuthuse" (cf. Stationsstraat nr. 196). In 1973 wordt met de aanleg van de nieuwe begraafplaats gestart en in 1974 beslist men op termijn het oude kerkhof te sluiten. Vanaf 1976 worden overledenen begraven op de nieuwe begraafplaats. Enkele opmerkelijke grafzerken, geselecteerd op basis van de betekenis van de overledene, de symboliek of de typologie van de graven, werden in situ behouden en verzameld in een lapidarium ten noorden van de kerk (cf. z.nr.).
Sint-Pietersplein zelf ontstaan circa 1980 na het verwijderen van alle restanten van het oude kerkhof. Vandaag begraasd plein met rondom een parking en aan de noord- en de zuidzijde bebouwd met nieuwbouw appartementsblokken. Vóór het portaal van de kerk, dat gericht is naar het plein, staan drie rijen leilinden.

BOULJON B., Bij het eeuwfeest van het Oostkampse gemeentehuis (3), in De Merel, jg. 12, nr. 2, 1988, p. 29.
BOULJON B., Oostkamp, Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1981, nr. 4.
DEMULDER J., De geschiedenis van het oude kerkhof van Oostkamp, in Stenen symbolen. Lapidarium rond Sint-Pieterskerk Oostkamp, Oostkamp, 2002, p. 4-5.
DESOETE S., GERVOYSE P., VANDEN BERGHE P., Oostkamp, Beeld in beweging, Oostkamp, 2000, p. 16-17.
VANDE GINSTE S., Archiefbeelden Oostkamp, Gloucestershire, 2005, p. 101.


Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Huldemonument voor de militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog

  • Omvat
    Lapidarium


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Pietersplein [online], https://id.erfgoed.net/themas/11495 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.