Geografisch thema

Veldstraat

ID
11499
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11499

Beschrijving

Straat ten oosten van het centrum van Oostkamp, gelegen in het gehucht Moerbrugge, ten oosten van het kanaal Gent-Brugge. Licht kronkelende landweg tussen de Legeweg en de Beverhoutstraat. De straatnaam verwijst naar de voormalige veldgronden (zie Algemene geschiedenis van de veldontginningsgebieden).

Eén van de eerste vermeldingen van de straat ("Veltstraete") dateert van 1538. De straat is afgebeeld op de Grote Kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus (1561-1571), gekopieerd door Pieter Claeissens (1601); bebouwing ter hoogte van het kruispunt met de Legeweg en weergave van één grote hoeve, de thans zwaar verbouwde hoeve "Ter Poele" (nummer 83) op het einde van de straat (noordzijde). In de 18de eeuw krijgt de straat op de kaart van 1740 van de heerlijkheid Walschen te Oostkamp de omschrijving "straete lopende naer den Beverhoutsvelde". Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), wordt de straat afgebeeld met enkele verspreid gelegen, kleine hoevetjes (zie afbeelding). Het meest oostelijke deel van de straat is met bomen omzoomd. In een verslag van 1805 vermeld als "Cappelle Veldstraete", verwijzend naar de Beverhoutskapel (zie Beernem) die ligt aan de overkant van de Beverhoutstraat, ter hoogte van de Veldstraat. Een kaart van 1813 uit het Rijksarchief te Brugge vermeldt weer de "straete naer het beverhouts veld". Op het primitief kadasterplan (circa 1835) aangeduid als straat "van moerbrugge naer maele". Op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) staat de straat geregistreerd als "Chemin n° 21", meer bepaald "Chemin de celui dit Leegweg à la Plaine dit Beverhoutsveld" en zogenaamd "Veldstraet".

In 1900 beslist de gemeenteraad de weg te verbeteren, specifiek om toegang te verlenen aan de landbouwers die, komende van Assebroek en Oedelem, naar de zuivelfabriek Peers de Nieuwburgh (zie Nieuwburgstraat nummer 32) willen gaan. Op een kaart van 1920-1930 van Moerbrugge aangeduid als "weg naar Male".

Geasfalteerde straat die verschillende keren wordt doorsneden door de Gallesbeek die stroomt in de Mazelbeek, die kronkelend in noordelijke richting bij de grens van Assebroek uitmondt in het Sint-Trudoledeke. Enerzijds 19de-eeuwse, thans meestal verbouwde hoeves van kleine omvang en anderzijds woningen uit de jaren 1960, 1980-1990. Nummer 26, voormalig, schuin op de weg georiënteerd hoevetje van het langgeveltype, gelegen in een bocht van de Veldstraat en reeds afgebeeld op het primitief kadasterplan (circa 1835); verankerde, wit beschilderde baksteenbouw onder een pannen zadeldak, thans met aangepaste openingen. Nummer 83, historische "Ter Poele", reeds aangeduid op de Grote Kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus (1561-1571), gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). In 1661 is het Goed "Ter Poele" bewoond door Guillaume Van Renterghem. Bewaarde oprijlaan naar de 18de-eeuwe boerderij afgezoomd met rode beuken. Bewaarde configuratie van boerenhuis, stal en schuur rondom het erf; hoevegebouwen thans sterk gerenoveerd. Boerenhuis met Mariabeeldje aan de straatkant.
Een noordelijke zijstraat, thans zogenaamd de Koestraat, heet in oorsprong Elsacstraat en versmalt in het noorden tot een klein wegeltje, ontstaan als bedevaartsweg naar Onze-Lieve-Vrouw van Assebroek.

 • Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen Mestdagh, nummer 1095: Plannen van eigendommen, eigendom van de weduwe J. van den Wouwere geboren Isabelle Beaucourt en Jeanette Beaucourt, 19de eeuw.
 • Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen Mestdagh, nummer 1096: Plannen van eigendommen, eigendom van de weduwe J. van den Wouwere geboren Isabelle Beaucourt en Jeanette Beaucourt, 19de eeuw.
 • CLAEYS G., De gemeente Oostkamp, Brugge, 1953, 158-161.
 • CLAEYS G., Kroniek van Oostkamp, Brugge, 1985, p. 124, 352.
 • CLAEYS G., De gemeente Oostkamp, boek twee, Handzame, 1981, p. 236.
 • DE CRAEMER W., Hoevebenaming, in De Merel, jg. 9, nummer 1, 1979, p. 19.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1935, deel XVI, kolom 137-138.
 • DEMULDER J., De heerlijkheid Walschen binnen Oostkamp, in Heemkundige Kring Oostkamp, vol. 6, 2005, p. 51.
 • VAN SLAMBROUCK J., Moerbrugge, 1920-1930, Oostkamp, 1997, kaart, A52 (83).

Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boerenwoning van voormalige hoeve

 • Omvat
  Dorpswoning met schuur

 • Omvat
  Hoeve

 • Is deel van
  Oostkamp


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Veldstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/11499 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.