Geografisch thema

Wilgenbroekstraat

ID
11506
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11506

Beschrijving

Straat ten noordwesten van het centrum van Oostkamp. De straat vormt samen met de in het verlengde lopende Boudewijnlaan, de meest noordwestelijk gelegen straat van Oostkamp. Straat met licht kronkelend verloop, die loopt van de Sint-Michielsestraat in zuidelijke richting naar de Boudewijnlaan. De straat ontleent zijn naam aan de Wilgenbroeken, in oorsprong moerassige gebieden die regelmatig overstromen en nu in gebruik zijn als grasland met hier en daar rijen knotbomen, sloten en greppels. Deze meersen worden bij De Flou voor het eerst vermeld in 1287. Typisch is dat dit gebied door de lage ligging en de vochtige condities vrij is gebleven van bebouwing. De benaming werd na de fusie van Oostkamp met Hertsberge, Waardamme en Ruddervoorde in 1977 gewijzigd van Wulgenbroekstraat naar Wilgenbroekstraat.

De Wilgenbroekstraat is al afgebeeld op de Grote Kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus (1561-1571), gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). De lange weg vertrekt vanaf de toenmalige Kortrijkse Kalsijde (huidige Gaston Roelandtsstraat) en loopt verder over de huidige Boudewijnlaan, Fabiolalaan, Vliegweg en Kuipenstraat. Uitgezonderd de hoeve "Rietdam" (zie nummer 56) ligt er aan de toenmalige Wilgenbroekstraat nog geen bebouwing. Zelfde configuratie op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Langs het noordwestelijke zijtracé zijn in de 18de eeuw al twee hoeves (nummers 60 en 64) weergegeven, die op heden echter volledig zijn herbouwd. In een verslag van 1805 wordt de straat de "Wulkebrouck Straete" genoemd. Op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) krijgt de weg, samen met de hoger vermelde straten, de benaming: "Chemin n° 12", omschreven als "Chemin du hameau de Steenbrugge à Lophem et Wardamme", zogenaamd "Wulgebroekstraat".

In de 19de eeuw worden de spoorlijnen Brugge-Gent en Brugge-Kortrijk aangelegd. De Wilgenbroekstraat, die eertijds start als zijstraat van de Kortrijkse Kalsijde (huidige Gaston Roelandtsstraat), wordt door de spoorlijnen onderbroken en het meeste noordelijk deel van de straat wordt twee maal verlegd. Uiteindelijk is de straat nu parallel met de spoorlijn Brussel-Gent afgeleid naar het huidige grondgebied van Sint-Michiels (Brugge), waar het verder loopt onder de naam Wulgenbroekstraat. De huidige Floraliënstraat, gelegen aan de oostkant van de spoorweg en die thans deel uitmaakt van een kleine verkaveling, is in feite het oude tracé van de Wilgenbroekstraat.

 • Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen Mestdagh, nummer 1057: Figuratieve kaart van een kasteel, een hofstede en gronden onder de heerlijkheden Oostkamp en Nieuwenhove, eigendom van J. F. Rotsart, 19de eeuw.
 • Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen Mestdagh, nummer 1104: Plannen van eigendommen, eigendom van de weduwe J. van den Wouwere geboren Isabelle Beaucourt en Jeanette Beaucourt, 19de eeuw.
 • Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen Watering van Blankenberge, nummer 1079: Kaart van een hofstede, Rustenburg genaamd, gelegen te Oostkamp (heerlijkheid Oostkamp, 2de, 3de, 16de, 19de, 47ste, 49ste begin, de heerlijkheid Nieuwenhove, 2de, 3de, 4de, 5de, 10de begin en de heerlijkheid Houtschen, 1ste begin), groot 91-2-8 gemeten, in het bezit van A. Boudins, gemaakt door M. Lauwers, 1785.
 • Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen Watering van Blankenberge, nummer 1085: Kaart van een hofstede, Rustenburg genaamd, gelegen te Oostkamp (heerlijkheid Oostkamp, 2de, 3de, 16de, 19de, 47ste, 49ste begin, de heerlijkheid Nieuwenhove, 2de, 3de, 4de, 5de, 10de begin en de heerlijkheid Houtschen, 1ste begin), groot 91-2-8 gemeten, in het bezit van A. Boudins, gemaakt door M. Lauwers, 1785.
 • CLAEYS G., De gemeente Oostkamp, Brugge, 1953, p. 107.
 • CLAEYS G., De gemeente Oostkamp, boek twee, Handzame, 1981, p. 243.
 • CLAEYS G., Kroniek van Oostkamp, Brugge, 1985, p. 350.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1936, deel XVII, kolom 808-809.
 • KEIRSEBILCK P., Het vroegere Oostkampse landschap (slot), in De Merel, jg. 17, nummer 1, 1987, p. 20.

Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve Rietdam

 • Omvat
  Kasteeldomein Schoonhove

 • Is deel van
  Oostkamp


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Wilgenbroekstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/11506 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.