Geografisch thema

Beukendreef

ID: 11510   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11510

Beschrijving

Straat in het zuidoosten van Oostkamp, lopende van de Lodistraat naar de Blauwhuisstraat. De benaming verwijst naar de bosrijke omgeving.
Oorspronkelijk deel van het Bulskampveld dat zijn ontstaan kent bij de middeleeuwse heidevelden op het einde van de 18de of het begin van de 19de eeuw. Aanleg van de dreef in de jaren 1840-1850 cf. afwezigheid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) en weergave van het tracé tussen de huidige Blauwhuisstraat en Kruissstraat op de Atlas van Vandermaelen (1846-1854). Pas na 1854 wordt het tracé doorgetrokken tot de Lodistraat. Vermoedelijk wordt de Beukendreef aangelegd in de periode 1847-1856, in opdracht van barones Elisabeth Le Candèle de Gyseghem, samen met de bouw van het kasteel "Bulskampveld" (cf. Kasteeldreef). De Beukendreef maakte deel uit van het dambordvormige drevenpatroon in het voormalige kasteeldomein cf. weergave van het volledige tracé tussen Blauwhuisstraat en Lodistraat op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1880). Nr. 9, recente villa doch teruggaand op oudere site; volgens het kadaster samen gebouwd met nr. 13 in de periode 1869-1878 in opdracht van barones Le Candèle de Gyseghem en behorend tot het kasteeldomein Bulskampveld.
Sinds de afbraak van het kasteel "Bulskampveld" en de verkaveling van het kasteeldomein in de jaren 1960: geasfalteerde dreef met voornamelijk grootschalige villa's, daterend van de jaren 1960 tot vandaag. Door de verplichting bij de verkaveling van het behoud van een maximaal bomenbestand blijft het bebost karakter bewaard.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Oostkamp, 1851/47, 1870/8.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Kleine hoeve
    Beukendreef 13 (Oostkamp)

  • Is deel van
    Hertsberge
    Hertsberge (Oostkamp)