Geografisch thema

Breeweg

ID: 11511   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11511

Beschrijving

Straat in het noorden van Hertsberge. Historische verbindingsweg tussen Oostkamp en Ruddervoorde met kronkelend tracé vertrekkende van aan de Papenvijversstraat, vlakbij het kruispunt van de Hertsbergsestraat, de Lodistraat en de Hazelaarstraat, en in zuidelijke richting doorlopend tot aan de Proosdijstraat, ter hoogte van het "Kasteel van Hertsberge" (cf. Proosdijstraat nr. 38). In een ommeloper van 1654 en in een verslag van 1805 "de Leenstraete" genoemd, naar de nabijgelegen hoeve "'t Leen" aan de Lodistraat (cf. Lodistraat nr. 112) en de "Leenbrugghe" bij de Papenvijversstraat. Vanaf 1901 komt volgens De Flou de huidige benaming "Breeweg" voor. Straatnaam mogelijk verwijzend naar een stuk land genaamd het "Breestick" te Oostkamp, volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1575, of naar een meers te Oostkamp ("Breeden meersch") dat een eerste vermelding krijgt in 1518.
De weg wordt reeds weergegeven op de Grote Kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus (1561-1571), gekopieerd door Pieter Claeissens (1601), met enkel bebouwing bij het kruispunt met de Proosdijstraat. Weergave van het kronkelende tracé op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), en op 18de-eeuwse kaarten uit het Stadsarchief van Brugge. Op het einde van de 18de eeuw loopt de straat door bebost gebied, met enkele velden in de omgeving van de Papenvijversstraat en de Hertsbergebeek. Begin 19de-eeuwse kaarten uit het Rijksarchief te Brugge tonen dezelfde situatie. Samen met de in het verlengde liggende Kapelle- en Hertsbergsestraat (nu gelegen op grondgebied Oostkamp) wordt de straat bij het begin van de 19de eeuw vermeld als "Chemin d' Ostcamp au hameau de Hertsberge", zogenaamd "Wollestraet" cf. "Chemin n° 5" op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843). De weg is grotendeels onbewoond met slechts enkele schaars voorkomende, kleine hoeves. Ongewijzigde situatie in de loop van de 19de eeuw cf. Atlas van Vandermaelen (1846-1854) en de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1880). Enkele hoeves bijgebouwd in de 20ste eeuw.
Het oorspronkelijke, kronkelende tracé van de weg is thans volledig bewaard gebleven en volgt gr.m. het verloop van de Hertsberge- en Ringbeek. Een zijbeekje van de Hertsbergebeek doorsnijdt de weg ter hoogte van nr. 19. De Ringbeek stroomt overwegend door een akker- en weidenlandschap met talrijke bomenrijen. Ongeveer halverwege de weg ligt aan de oostzijde het voetbalveld van SK Denneheem Hertsberge. Het eerste voetbalterrein, sinds 1964 ter beschikking gesteld door Maurits Verhegghe, is vandaag vervangen door de bebouwing aan de Breeweg nrs. 16-18. Het tweede terrein is ter beschikking gesteld door baron Aybert Rapaert de Grass (1911-2000). Voornamelijk 19de- en 20ste-eeuwse verspreide hoeves weg van de straat gelegen tussen de akkers en graslanden, naast de bebouwing uit de jaren 1960-1980 die zich voornamelijk situeert in het meest zuidelijke deel van de straat.

RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Mestdagh, nr. 1089: Figuratieve kaart van eigendommen, Sectie D, eigendom van Ch. Veranneman-Pardo, 19de eeuw.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Mestdagh, nr. 1091: Figuratieve kaarten van eigendommen, Sectie C, D en E, eigendom van Ch. Veranneman - Pardo, 19de eeuw.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Mestdagh, nr. 1101: Oostkamp, Plannen van eigendommen, eigendom van weduwe J. van den Wouwere, geboren Isabelle Beaucourt en Jeanette Beaucourt, 19de eeuw.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Mestdagh, nr. 1118: Kadastraal plan sectie D (wijk Hertsberge), eigendom van: burggraaf van der Fosse, 19de eeuw.
STADSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen, nr. 63: Kaart van gronden te Hertsberge, ongedateerd (mogelijk eind 18de eeuw).
STADSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen, nr. 76: Kaart van de bezittingen van de abdij van Cysoing te Oostkamp, Ruddervoorde en Wingene in gebruik door de proosdij van Hertsberge, door Jan Verhaeghe, beëdigd landmeter, 1718.
CLAEYS G., De gemeente Oostkamp, boek twee, Handzame, 1981, p. 240.
CLAEYS G., Kroniek van Oostkamp, Brugge, 1985, p. 238-239, 318.
DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel II, Brugge, 1921, kolom 682, 696, 704.
DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel IX, Brugge, 1929, kolom 429, 444.
www.skdhertsberge.be/history.htm


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  19de-eeuwse hoeve
  Breeweg 40 (Oostkamp)

 • Omvat
  Boerenarbeidershuis met achterliggende stallingen
  Breeweg 20 (Oostkamp)

 • Omvat
  Hoeve
  Breeweg 34 (Oostkamp)

 • Omvat
  Hoeve
  Breeweg 42 (Oostkamp)

 • Omvat
  Hoeve bestaande uit losse bestanddelen
  Breeweg 30 (Oostkamp)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Breeweg 19 (Oostkamp)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Breeweg 25 (Oostkamp)

 • Is deel van
  Hertsberge
  Hertsberge (Oostkamp)