Geografisch thema

Molleree

ID: 11516   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11516

Beschrijving

Verbindingweg tussen de Wingensestraat en de Kraaiveldstraat, gelegen in het centrum van Hertsberge. Sinds het einde van de 19de eeuw is het de verbinding tussen de parochiekerk Sint-Jan (cf. Wingensestraat z.nr.) en het "Kasteel van Hertsberge" (cf. Proosdijstraat nr. 38).
Een gedeelte van de huidige Molleree maakt deel uit van het eind 18de-eeuwse wegenpatroon cf. Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op het initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Afbeelding van de weg op een begin 19de-eeuwse kaart uit het Rijksarchief te Brugge en op het primitief kadasterplan (circa 1835); weergave met een viertal verspreid gelegen hoeves en/of woonhuizen langsheen de weg. Aangeduid als "Chemin n° 31", omschreven als "Chemin de celui dit Bisschopstraet à celui du hameau d'Hertsberge" op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843). Karel De Flou vermeldt in 1846 de weg het "Mollerestraetje" te Oostkamp. Zelfde situatie op de Atlas van Vandermaelen (1846-1854). Op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1880) wordt bij één van de hoeves, die reeds is weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1835), de Onze-Lieve-Vrouwekapel weergegeven (cf. nr. 3). Op 11 december 1891 beslist de gemeenteraad van Oostkamp dat door de aanleg van de Rapaertstraat naar aanleiding van de bouw van de parochiekerk Sint-Jan, het "Mobreestraatje" zal moeten verlegd worden. Vóór de fusie van Hertsberge met Oostkamp, Ruddervoorde en Waardamme in 1977 wordt de straat de "Kapellestraat" genoemd.
Thans brede straat met wegdek van betonplaten en naast oudere bebouwing, voornamelijk woonhuizen daterend van de jaren 1960 tot hedendaagse bebouwing. Oudste bebouwing uitzonderlijk teruggaand tot de 19de eeuw of het begin van de 20ste eeuw. Nr. 36, voormalige 19de-eeuwse hoeve met woonhuis en stallingen, sinds 2005 eigendom van de gemeente Oostkamp en na renovatie gebruikt voor buitenschoolse kinderopvang. Bewaard erf met een restant van een boomgaard en betonpalen met ijzeren hekken aan de straatkant. Daarnaast bebouwing uit jaren 1930 en 1940. Nr. 23, vrijstaande woning volgens het kadaster gebouwd in 1935 door veldwachter Petrus Van Daele, met kenmerkend onregelmatig grondplan, afgeknot zadeldak, patrijsvenster en ingang onder lessenaarsdakluifel met leien. Ten zuiden van de Molleree ligt het Weineveld, een recente uitbreidingsstraat met villa's daterend van het einde van de 20ste eeuw.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Hertsberge, 1935/8.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Mestdagh, nr. 1121: Figuratieve kaart van eigendommen, Oostkamp, 19de eeuw.
CLAEYS G., Kroniek van Oostkamp, Brugge, 1985, p. 332.
DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel X, Brugge, 1930, kolom 929.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Onze-Lieve-Vrouwekapel

  • Is deel van
    Hertsberge