Geografisch thema

Rapaertstraat

ID: 11519   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11519

Beschrijving

Straat in het centrum van Hertsberge, die de Wingense-/ Lodistraat verbindt met de Proosdijstraat. De straat wordt bij de aanleg op het einde van de 19de eeuw "Weg van de Aardappelstraat naar de straat van Wyngene" genoemd cf. mutatieschetsen. De Rapaertstraat is geënt op de parochiekerk van Hertsberge, de Sint-Janskerk (cf. Wingensestraat z.nr.), en wordt vandaar ook de "Kerkstraat" genoemd. De straatnaam vandaag verwijst naar de familie Rapaert de Grass, die alle burgemeesters tijdens het bestaan van Hertsberge als onafhankelijke gemeente (1919-1977) leverde: Robert Rapaert de Grass, eerste burgemeester van Hertsberge van 1921-1930, Pierre Rapaert de Grass, burgemeester van 1932-1945, Jacques Rapaert de Grass, burgemeester van 1945-1965, en Aybert Rapaert de Grass, burgemeester van 1965-1976.
Aanleg van de weg naar aanleiding van de bouw van de parochiekerk Sint-Jan (cf. Wingensestraat z.nr.) op het einde van de 19de eeuw. Op 11 december 1891 beslist de gemeenteraad van Oostkamp dat er een weg moet aangelegd worden, die de parochiekerk met de toenmalige Aardappelstraat, thans Proosdijstraat, zou verbinden. Baron d'Huart, die dan op het kasteel "Bulskampveld" woont (cf. Kasteeldreef), is bereid de nodige grond af te staan voor de aanleg van de weg. De officiële akte van schenking wordt verleden voor de notaris Henri Claeys van Oostkamp op 16 november 1891. Door de aanleg van de Rapaertstraat moest het "Mobreestraatje" (cf. Molleree) deels verlegd worden. De Sint-Janskerk zou daaropvolgend gebouwd worden in de periode 1892-1895. Ook verschillende woningen in de Rapaertstraat zijn gebouwd in opdracht van de kerkfabriek van Sint-Jan. Op de hoek met de Wingensestraat wordt in 1919 in een voormalige estanminet en afspanning (nr. 1) het gemeentehuis ondergebracht. Tot 1965 wordt er op nr. 1 door de zusters apostolinnen ook een bibliotheek opengehouden, opgericht door burgemeester Jacques Rapaert de Grass (burgemeester van 1945-1965). Tot aan de fusie van Hertsberge met Oostkamp in 1977 wordt de straat de "Kerkstraat" genoemd.
Loodrechte straat voorzien van een wegdek van betonplaten, met voornamelijk woonfunctie in combinatie met enkele horeca- en winkelactiviteiten. Nr. 1/ Wingensestraat, hoekhuis oorspronkelijk bestaande uit twee verschillende volumes, later samengevoegd en voorzien van een nieuwe gevel, mogelijk met deels behouden oudere kern cf. keldervenster in zijgevel. Volgens een oude foto stond er een 19de-eeuws pand van anderhalve bouwlaag met een lagere berging/stalling naast. Nr. 6, woonhuis met bijhorende autobergplaats volgens het kadaster opgetrokken in 1942 met op de verdieping een typerende erkeruitbouw op bepleisterde en wit beschilderde, versneden basement, en met openingen met dito, betonnen lateien. Nr. 15, sober woonhuis gebouwd in opdracht van de kerkfabriek van Sint-Jan in 1904, samen met een naastgelegen en thans verdwenen woonhuis; verankerde baksteenbouw met licht getoogde vensters onder strek, afgedekt met pannen schilddak.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Hertsberge, 1941/4.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Oostkamp, 1904/32.
PROVINCIALE BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIECENTRUM WEST-VLAANDEREN, Iconografische collectie.
BOULJON B., Oostkamp, Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1981, nr. 16.
CLAEYS G., Kroniek van Oostkamp, Brugge, 1985, p. 332-333.
VLAMYNCK J., Hertsberge, in Bos en Beverveld. Jaarboek 1985, nr. 18, p. 125.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Rapaertstraat 27B (Oostkamp)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Rapaertstraat 2 (Oostkamp)

 • Omvat
  Lage dorpswoningen
  Rapaertstraat 10-12 (Oostkamp)

 • Omvat
  Villa met achterliggende schuur
  Rapaertstraat 5 (Oostkamp)

 • Is deel van
  Hertsberge
  Hertsberge (Oostkamp)