Geografisch thema

Sterredreef

ID
11521
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11521

Beschrijving

Straat in het zuidwesten van Hertsberge die de Scharestraat verbindt met de Proosdijstraat, ten oosten van de site van de voormalige proosdij van Hertsberge, het huidige "Kasteel van Hertsberge" (zie Proosdijstraat nummer 38). De betekenis van de straatnaam kon niet echt achterhaald worden. Mogelijk verwijst die naar een kruispunt van wegen en dreven in een stervorm zie ter hoogte van het "Kasteel van Hertsberge" (zie Proosdijstraat nummer 38), met name het kruispunt van de Breeweg, de Proosdijstraat en de Sterredreef.

Weg reeds weergegeven langs het domein van de proosdij van Hertsberge (zie Proosdijstraat nummer 38) op de Grote Kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus (1561-1571), gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). Afgebeeld op de kaart met de kapel en Kappelleberch van Hertsberge en naburige wegen, gemaakt door landmeter Pieter Lust, gedateerd 1671 en bewaard in het Rijksarchief te Brugge. Op de ommeloper van Ruddervoorde van 1724-1729 samen met de huidige Breeweg aangeduid als "den ouden Thieltweg". Weergave op verscheidene 18de-eeuwse kaarten uit het Stadsarchief van Brugge en omschreven als "lantwegh loopende van hersberghe casteel naer de schaerstraete" (1718) en "den ouden thieltwegh" (18de eeuw). Uitgezonderd het naastgelegen domein van de proosdij van Hertsberge nog geen bebouwing langs de dreef. Op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op het initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), is het tracé vanaf de Proosdijstraat afgebeeld als een aangelegde dreef; weergave van één hoeve net ten zuiden van de Ringbeek (nummer 2). Op het primitief kadasterplan (circa 1835) voor het eerst weergave van een hoeve halverwege de dreef (zie nummer 23). Op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1880) weergave van een hoeve aan de overzijde van de weg (zie nummer 30). Tot het ontstaan van Hertsberge als zelfstandige gemeente in 1919 is de Sterredreef gelegen op het grondgebied van de gemeente Ruddervoorde. Tot 1971 loopt de Sterredreef in een bocht rond het kasteeldomein, om vervolgens verder te lopen in het verlengde van de Breeweg. Bij de rechttrekking van de Proosdijstraat in 1971 verdwijnt die bocht, waardoor de Sterredreef wat wordt ingekort, en de Breeweg en de Sterredreef van mekaar worden verwijderd.

Thans landweg gedeeltelijk bestaande uit een recht tracé (kant Proosdijstraat) met halverwege twee knikken; meer kronkelend verloop in de richting van de Scharestraat. Aardenweg vanaf de Proosdijstraat en grintweg vanaf de Scharestraat, met overgang tussen nummers 23 en 30. De Sterredreef situeert zich in het cuesta-landschap ten oosten van de Scharestraat. Dit hoger gelegen deel van Hertsberge of de rug van Hertsberge daalt vrij steil af naar de Ringbeek. De dreef wordt net ten zuiden van het kasteeldomein van Hertsberge doorsneden door de Ringbeek.
Van oudsher zijn er slechts drie hoeves gelegen aan de Sterredreef; twee hoeves halverwege de dreef (nummers 23 en 30) en één villa met bijgebouwen naast het kasteeldomein van Hertsberge (nummer 2). Nummer 2, hedendaagse woning doch site teruggaand tot begin 18de eeuw zie weergave op de ommeloper van Ruddervoorde van 1724-1729.

 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen, nummer 683: Minuut van de kaart met de kapel en Kappelleberch van Hertsberge en naburige wegen, gemaakt door Pieter Lust, landmeter van het Brugse Vrije, 1671.
 • Rijksarchief Brugge, Landmetersarchief Peper (16de - 18de eeuw), nummer 401: Ommeloper van de parochie Ruddervoorde, naar Cornelis Verhaeghe, J. Ghuuse, Simon Vandewalle, 1724-1729, 2e kohier, 24e begin.
  Stadsarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen, nummer 61: Kaart van de grondbezittingen van de heer van Gentbrugge te Hertsberge, 18de eeuw.
 • Stadsarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen, nummer 63: Kaart van gronden te Hertsberge, ongedateerd.
 • Stadsarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen, nummer 76: Kaart van de bezittingen van de abdij van Cysoing te Oostkamp, Ruddervoorde en Wingene in gebruik door de proosdij van Hertsberge, door Jan Verhaeghe, beëdigd landmeter, 1718.

Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve La Ferme Du Bon Dieu

 • Is deel van
  Hertsberge


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sterredreef [online], https://id.erfgoed.net/themas/11521 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Oostkamp

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.