Geografisch thema

Akkerstraat (Ruddervoorde)

ID
11524
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11524

Beschrijving

Zie ook: Waardamme.

Straat in het noorden van Ruddervoorde. Kronkelende landweg die de Kortrijkse Steenweg (Kortrijksestraat) verbindt met de Scharestraat. De straat vormt een deel van de noordelijke grens van Ruddervoorde, waardoor enkel de bebouwing met de even huisnummers behoort tot Ruddervoorde (de bebouwing met oneven nummers behoort tot Waardamme). De straat eindigt aan de westelijke grens van Hertsberge.

De straatnaam wordt volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1700. Daarna wordt de weg de "Beernemstraat" genoemd. De huidige benaming, vermoedelijk afgeleid van de oude perceelsnamen "De (Hoge) Akker", gelegen aan de nabijgelegen Proosdijstraat, doet wellicht pas definitief zijn intrede na de fusie van 1977. De naam wordt eveneens gebruikt voor het nabijgelegen 19de-eeuws kasteeltje aan de Proosdijstraat (zie Proosdijstraat nummer 1) en het industrieterrein ten noorden van de Akkerstraat (grondgebied Waardamme). De Flou verklaart de benaming als een landerij en bos te Ruddervoorde, die voor het eerst worden vermeld in 1401.

Reeds duidelijk gedeeltelijk weergegeven op de Grote Kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus (1561-1571), gekopieerd door Pieter Claeissens (1601), lopende vanaf de Kortrijksestraat in de richting van de Proosdijstraat over de Korte Akkerstraat. In het begin van de 18de eeuw ligt het meest oostelijke deel van de straat vermoedelijk op het grondgebied van Waardamme, want op de ommeloper van Ruddervoorde van 1724-1729 wordt de straat, samen met de in het verlengde lopende Korte Akkerstraat, omschreven als "Zijhweg van de Schaarstraete naer Ruddervoorde". Enkel ter hoogte van de huidige nummer 16 is er bebouwing weergegeven, met name een vrij imposante hofstede bestaande uit drie losstaande gebouwen. Ook op het einde van de 18de eeuw - zie Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778) - wordt het tweede deel van de straat niet weergegeven: het volledige gebied tussen het oostelijke deel van de Akkerstraat en de Scharestraat is bos. Het stuk straat aan de Kortrijksestraat loopt aan de noordkant van en parallel met de dreef naar de toenmalige hofstede ter hoogte van de nummer 16; daarna volgt ze het tracé van de huidige Korte Akkerstraat en van een stuk van de Proosdijstraat. De Akkerstraat zoals we ze nu kennen, gaat terug op het begin van de 19de eeuw zie zo afgebeeld op het primitief kadasterplan (circa 1835). Aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) als "Chemin n° 10", met name "Chemin de la route de Courtrai à Bruges à Beernem y formant la limite du territoire de Ruddervoorde" of "Beernemstraet". Net vóór de bocht in noordoostelijke richting wordt de "Ferme Van Hanart" weergegeven. Identieke weergave op de Atlas van Vandermaelen (1846-1854) en op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1880). Sinds het midden van de 20ste eeuw is rond de in 1950 opgerichte meubelfabriek Bauwens (die in 2000 failliet is verklaard) een klein bedrijventerrein, een losstaande bedrijvenconcentratie met regionaal karakter zogenaamd De Akker, gegroeid. Vanaf de jaren 1960 zijn ook aan de zuidkant van de straat enkele grootschalige bedrijfsgebouwen bijgebouwd, onder meer op de hoek met de Kortrijksestraat en bij nummer 16. De huidige straatnaam wordt pas definitief ingevoerd na de fusie van Waardamme met Oostkamp in 1977, want voorheen wordt de straat de "Beernemstraat" genoemd.

Thans geasfalteerd landweg met kronkelend verloop: de straat loopt eerst in oostelijke richting om na een S-vormige bocht verder te lopen in noordoostelijke richting. Schaars verspreide 20ste-eeuwse bebouwing onder meer het in het laatste kwart van de 20ste eeuw totaal herbouwde nummer 16. Nummer 22, voormalige hoeve met herbouwd woonhuis uit de jaren 1930 en met bewaarde 19de-eeuwse stal (zie afbeelding). Bakstenen woning met betonnen strekken, bovenaan afgeboord door kantelen; stalvolume onder overkragend zadeldak en met een wit beschilderde gevel op een zwart gepekte plint.

 • Rijksarchief Brugge, Landmetersarchief Peper (16de-18de eeuw), nummer 401: Ommeloper van de parochie Ruddervoorde, naar Cornelis Verhaeghe, J. Ghuuse, Simon Vandewalle, 1724-1729, 1e kohier, 22ste begin.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel I, Brugge, 1914, kolom 183-184.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VI, Brugge, 1926, kolom 365.
 • STROBBE L., DENOLF J., Waardamme: een modelgemeente op het platteland, Waardamme, 1971.

Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Veldkruis

 • Is deel van
  Ruddervoorde

 • Is gerelateerd aan
  Akkerstraat (Waardamme)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Akkerstraat (Ruddervoorde) [online], https://id.erfgoed.net/themas/11524 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.