Geografisch thema

De Leiteweg

ID
11530
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11530

Beschrijving

Zijstraat van de Sint-Elooisstraat, de hoofdweg doorheen het centrum van Ruddervoorde. Toegangsweg en enige weg op het bedrijventerrein "De Leite". Volgens De Bo is de naam afgeleid van een "leyte" een laagte, terwijl andere bronnen de "leyte" verklaren als een afleiding van een lee(de), leyde of waterloop. De naam werd ook gebruikt voor de zeker 17de-eeuwse Leitemolen, die eertijds gelokaliseerd was langs de huidige Terluchtestraat. Deze houten graanwindmolen was in het begin van de 18de eeuw eigendom van de heer van Ruddervoorde Frederick Nieulandt (cf. Terluchtestraat).
De straat loopt nu doorheen het bedrijventerrein "De Leite", dat is ontstaan vanaf de jaren 1960-1970 en gelegen is tussen de Terluchtestraat, de Kortrijksestraat en de Sint-Elooisstraat. Het terrein wordt thans o.m. ingenomen door een waterzuiveringsstation.

DE BO L., Westvlaamsch idioticon, Torhout, 1984.
VANDEWALLE P., De molens van Ruddervoorde, Ruddervoorde, 1994, p. 29-32.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    De Leitekapel

  • Omvat
    Zephyrusmolen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: De Leiteweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/11530 (Geraadpleegd op )