Geografisch thema

Kwagatstraat

ID
11547
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11547

Beschrijving

Straat ten westen van het centrum van Ruddervoorde, lopend van de Sijslostraat in de wijk Sijslo, langs het gehucht Kwagat, naar de Hogestraat.
Op de ommeloper van Ruddervoorde van 1724-1729 wordt de straat samen met de Hogestraat omschreven als "den heerweg loopende van Rousselaere naer de Stad Brugge". Op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op het initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), loopt de straat op het einde van de 18de eeuw doorheen het "Bois Den Breebant"; vermoedelijk is het centrale stuk van de straat slechts enkel een kerkwegel. Op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) is de straat samen met de ten zuiden in het verlengde lopende Hogestraat opgenomen onder "Chemin n° 18", die wordt beschreven als "Chemin du cabaret dit Den Karper à la ferme Vermeulen", zogenaamd "Oude Rousselaerschenweg". Op de hoek met de Sijslostraat staat op de Atlas de herberg "Den Wikkelaere" (cf. Sijslostraat nr. 115) en halverwege de straat wordt een "Maison Reynaert" vermeld, dat is gelegen ten noorden van de kerkwegel "Sentier n° 42". De kerkweg wordt omschreven als "Sentier du chemin dit Lophemschenweg à celui dit Rousselaerschen heireweg", meer bepaald zogenaamd "Mokkeweg". Volgens Verhaeghe staat in de straat (op een niet nader bepaalde locatie) van 1847 tot 1932 de leerwerkschool, zogenaamd weefschool van Sijslo.
Thans landweg met bochtig verloop en geasfalteerd wegdek, die in het zuiden een stukje parallel loopt met de Velddambeek. Verspreid gelegen, schaarse bebouwing. Nr. 4, wellicht in oorsprong 19de-eeuws, dwars op de straat georiënteerd volume dat op heden zwaar is verbouwd o.m. door het vergroten van de ramen.

RIJKSARCHIEF BRUGGE, Landmetersarchief Peper (16de-18de eeuw), nr. 401: Ommeloper van de parochie Ruddervoorde, naar Cornelis Verhaeghe, J. Ghuuse, Simon Vandewalle, 1724-1729, 1e kohier, 12e begin.
VERHAEGHE A., Ruim 150 jaar gemeentelijk onderwijs in Ruddervoorde, Ruddervoorde, 1995, p. 34-35.


Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Boerenarbeiderswoning

  • Is deel van
    Ruddervoorde


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kwagatstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/11547 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.