Geografisch thema

Lakebossendreef

ID
11548
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11548

Beschrijving

Zijstraat van de Kortrijksestraat in het uiterste zuiden van Ruddervoorde. De straat loopt verder op grondgebied van Zwevezele (Wingene) als de Zuiddreef. De straatnaam verwijst naar het in oorsprong 19de-eeuwse kasteel "Lakenbossen" (cf. nr. 4), dat gelegen is aan de westzijde van de straat en dat in het begin van de jaren 1950 grotendeels is afgebroken en herbouwd.
De straat wordt nog niet weergegeven op de kaart van het Dépôt de la Guerre (circa 1865); nog volledig bebost gebied met een dambordvormige drevenstructuur (Munkenbossen). Op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1880) wordt, met de aanleg van het kasteeldomein "Lakenbossen" (cf. nr. 4), de weg voor het eerst weergegeven. De toenmalige dreef volgt deels het tracé van de Jonkentjonkerdreef in het domein van het kasteel "Lakebossen". Deels verder ontstaan na de verkaveling van het domein van het kasteel "Lakenbossen" o.m. in 1951. Het tracé wordt als straat aanzien vanaf 1954.
De Lakenbossendreef loopt door de ankerplaats "Munkebossen" cf. landschapsatlas.

AROHM, Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Ruddervoorde, 1951/33, 1954/12.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Rood Kasteel

  • Is deel van
    Ruddervoorde


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lakebossendreef [online] https://id.erfgoed.net/themas/11548 (Geraadpleegd op 14-06-2021)