Geografisch thema

Markt

ID
11550
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11550

Beschrijving

Centraal dorpsplein van Ruddervoorde, gelegen langs de drie belangrijkste historische tracés die hier samenkomen met name de Sint-Elooisstraat, komende uit noordoostelijke richting en die Ruddervoorde via Waardamme verbindt met Oostkamp, de Sijslostraat die in het westen verderloopt richting Veldegem (Zedelgem), en de Torhoutsestraat die in zuidwestelijke richting de dorpskern verbindt met Torhout. Van oudsher centrale punt van het dorp Ruddervoorde gelegen in de schaduw van de Sint-Eligiusparochiekerk en het gemeentehuis (nr. 2). Het pleintje is grosso modo ontstaan in de tweede helft van de 19de eeuw, met de aanleg van de Vlamingstraat, de bouw van het hoekpand met de Sint-Elooisstraat (nr. 6) en de bouw van een nieuw gemeentehuis (cf. nr. 2). De noordkant is reeds vroeger bebouwd met lage dorpswoningen. Thans is de 19de-eeuwse bebouwing verstoord door een hedendaagse kantoorgebouw en een appartementsgebouw, beide van circa 2006.
Nr. 6, hoekhuis op de hoek met de Sint-Elooisstraat, gelegen aan het begin van de Vlamingstraat. In 1879 laat de Gentse fabrikant Adolph Desmet na (gedeeltelijke ?) afbraak van een bestaand pand de huidige woning bouwen. Een deel van zijn grond moet hij afstaan voor de aanleg van de Vlamingstraat. Naar verluidt is dit huis het geboortehuis van dokter Jos Verduyn (1884-1936), die nauw verbonden is met de oprichting van het VOS (Vlaamse oud-strijders) en ook betrokken bij de oprichting van de frontkrant 'De Belgische Standaard'. Later is de woning lange tijd in gebruik als winkel "In den goeden koop"; vermoedelijk is dan de ritmering van de openingen op de begane grond verstoord cf. samenvoegen van de benedenvensters tot bredere uitstalramen. Jammergenoeg is de woning recent verbouwd o.m. vernieuwen van dak, goot en houtwerk. Oranje baksteenbouw verfraaid met gele baksteen voor de als banden doorgetrokken tussen- en bovendorpels, en voor de decoratieve fries onder de gootlijst. Op een oude foto verschijnt de oorspronkelijke woning met typerende half gemansardeerde, pannen bedaking, getrapte dakvensters en licht getoogde openingen met T-ramen. Links lagere aanbouw onder een gemansardeerd dak, met autobergplaats.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Ruddervoorde, 1879/9, 1880/11.
BOULJON B., Het Oostkamp, Ruddervoorde, Hertsberge en Waardamme van toen, Brugge, 1984, p. 88-89.
GOETHALS L., Ruddervoorde vroeger en nu, Roeselare; 1980, p. 18-19.
VERHAEGHE A., De herbergen van De Platse, Heemkundige Kring Ruddervoorde, 1998, p. 7.


Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Handelshuis

 • Omvat
  Herberg 't Oud Gemeentehuis

 • Omvat
  Sint-Eligiuskerk

 • Is deel van
  Ruddervoorde


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Markt [online], https://id.erfgoed.net/themas/11550 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.