Geografisch thema

Munkenstraat

ID
11551
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11551

Beschrijving

Straat in het zuiden van Ruddervoorde, ten zuiden van de gemeentekern en ten westen van de Kortrijksestraat gelegen. De straat vertrekt aan de Kortrijksestraat en loopt door tot aan het grondgebied van Zwevezele (Wingene), waar de straat de naam Bosveldstraat krijgt. De straatnaam verwijst naar het ten westen gelegen Munkenbos dat vermoedelijk is aangeplant rond het midden van de 18de eeuw (cf. Wingene).
Eerste weergave van een tracé ter hoogte van de huidige straat staat op de Grote Kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus (1561-1571), gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). Op de ommeloper van Ruddervoorde van 1724-1729 wordt de straat omschreven als "den weg van Swevezeele naer Brugge". Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), wordt de straat aangeduid met huidig verloop, eerst een stuk lopend doorheen veldgebied (cf. Algemene geschiedenis van de veldontginningsgebieden), later doorheen een uitlopend stuk van het Munkenbos met de herkenbare drevenstructuur. Circa 1800 wordt op een (volgens de Ferrariskaart nog bebost) perceel een kasteeltje gebouwd door Bernard van Severen, die de grond toen gekocht had van de Brugse Ter Duinenabdij. Het kasteeltje krijgt de naam "Raepenburgh" (cf. Kortrijksestraat nr. 532). De Munkenstraat loopt thans doorheen de ankerplaats "Munkebossen" cf. landschapsatlas.
Nr. 8. 19de-eeuws volume voor het eerst weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1835); toen eigendom van Bernard van Severen, bouwheer van het kasteel "Raepenburgh" (cf. Kortrijksestraat 532). Volgens het kadaster volledig herbouwd in 1876. Vermoedelijk bij de verkoop in 1956 voorzien van een erkeruitbouw, een nieuw dak met dakvensters en aangepaste openingen. Wit beschilderde, verankerde baksteenbouw, eertijds opgesplitst in woon- en staldeel, waarvan thans enkel het staldeurtje nog getuigt.

AROHM, Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Ruddervoorde, 1891/55, 1956/40.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Landmetersarchief Peper (16de-18de eeuw), nr. 401: Ommeloper van de parochie Ruddervoorde, naar Cornelis Verhaeghe, J. Ghuuse, Simon Vandewalle, 1724-1729, 1e kohier, 18e begin.


Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Kapel van het Heilige Hart

  • Omvat
    Kasteelhoeve bij het kasteel Raepenburg

  • Is deel van
    Ruddervoorde


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Munkenstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/11551 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.