Geografisch thema

Polderstraat

ID
11555
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11555

Beschrijving

Straat ten zuidwesten van de gemeentekern van Ruddervoorde en ten oosten van het gehucht Baliebrugge. Verbindingsstraat tussen de Sasput- en de Vrijlatenstraat. De straatnaam verwijst naar het inpolderingsproces dat hier in de jaren 1850 nog plaatsvond: vele moerasgronden in het zuiden van Ruddervoorde (cf. Algemene geschiedenis van de veldontginningsgebieden) worden dan pas ontgonnen. Op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) is de straat een deel van de Vliegend Paardstraat en wordt dan ook samen geregistreerd als "Chemin n° 29" met als beschrijving "Chemin dit du cabaret dit Het Vliegendpeerd au lieu dit Honswijver" en als benaming "Vliegendpeerdstraetje". De straat loopt slechts tot net over de Grote beek en eindigt in het Vrijgeweid, blijkbaar ter hoogte van een vijver. Zelfde configuratie op een eind 19de-eeuwse kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1880). Opvallend is dat de bebouwing tot op heden nog bijna uitsluitend aan de noordwestkant van de straat voorkomt.
Landelijke straat met geasfalteerd wegdek, die net ten zuiden van de Vrijlatenstraat wordt doorsneden door de Grote beek. Verspreide, landelijke bebouwing, veelal eerder kleinschalig. Nr. 12 (cf. afbeelding), klein, inwaarts gelegen voormalig hoevetje gebouwd in de jaren 1860, opgesplitst in twee eenheden, die in 1885 terug worden samengevoegd. In 1933 wordt de hoeve uitgebreid met de aanpalende stallingen. Verankerde bruine baksteenbouw met een zadeldak met mechanische pannen en op een plint; muizentandfries en licht getoogde openingen met vernieuwd schrijnwerk. Linkertravee deels herbouwd in de 20ste eeuw. Lager stalgebouw met vernieuw parement. Nr. 10, kleine, inwaarts gelegen, voormalige hoeve op de westelijke oever van de Grote beek, en toegankelijk via een onverharde erftoegang. Hoeve van het langgeveltype, in oorsprong gebouwd in de jaren 1860 (door het kadaster geregistreerd in 1865) als drie aparte eenheden, die in 1882 worden samengevoegd als huis. In de jaren 1930 is het woongedeelte herbouwd en het stalgedeelte is recent gerenoveerd en in gebruik genomen als woonhuis. Typische, oranje baksteenbouw onder een zadeldak van mechanische pannen, gebouwd in de jaren 1930, mogelijk met behoud van oudere kern. Rechthoekige openingen onder betonnen strekken en met bewaard schrijnwerk.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Ruddervoorde, 1865/108, 1865/109, 1883/10, 1885/131, 1931/64, 1933/28.


Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Klein hoevetje

  • Omvat
    Kleine historische hoeve

  • Is deel van
    Ruddervoorde


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Polderstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/11555 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.