Geografisch thema

Vrijgeweidestraat

ID
11575
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11575

Beschrijving

Straat in het zuidwesten van Ruddervoorde, gelegen ten oosten van de parochie Baliebrugge. De straat loopt van de Torhoutsestraat naar de Hertog van Klevestraat. Net als de Vrijlatenstraat verwijst ook deze naam naar de geschiedenis van het Vrijgeweid, een uitgestrekt heideveld, deel van het historische Bulskampveld, dat pas in de loop van de eeuwen wordt ontgonnen (zie Algemene geschiedenis van de veldontginningsgebieden). Deze benaming is echter vermoedelijk pas toegekend na de fusie van Ruddervoorde met Oostkamp in 1977; voordien heet ze de Schooldreef zie kaart van 1969 gepubliceerd in het Gemeenteblad Ruddervoorde.

Het tracé van een deel van de straat (ten noordwesten van de Velddambeek) is voor het eerst zichtbaar op een kaart van het Militair cartografisch Instituut (circa 1880) als soort dreef en sluit dan verder aan op de oudere straten van het meer noordelijk gelegen gehucht Bergen. De verbinding naar de Torhoutsestraat toe, komt er pas met het ontstaan van de Sint-Godelieveparochie in de wijk Baliebrugge in de jaren 1930. De straat start in het centrum van de wijk Baliebrugge, ter hoogte van het Baliebruggeplein, een plein dat vermoedelijk pas is ontstaan circa 1955, mogelijk met de bouw van de Vrije Basisschool van Baliebrugge op de hoek Vrijgeweidestraat/Baliebruggeplein (nummer 2).

Ter hoogte van het centrum van de wijk Baliebrugge, van oudsher aanwezigheid van enkele openbare gebouwen zoals de feestzaal, later dienst doend als noodkerk en vanaf 1955 deel uitmakend van de naastgelegen school (zie nummer 2), de bibliotheek (nummer 1) en de openbare begraafplaats.
Het vervolg van de straat is in de jaren 1953 (zie bewaarde bouwaanvraag in het gemeentearchief van Oostkamp) volledig verkaveld in identieke percelen en bebouwd met gezinswoningen in opdracht van de Nationale Maatschappij van de Kleine Landeigendommen naar het ontwerp van architect René Dedeyne uit Torhout. Er worden acht woonhuizen gebouwd van het type A (gezin met vier kinderen) (zie afbeelding), B (gezin met vier kinderen) en C (gezin met drie kinderen).

Opvallend is het hoogteverschil van meer dan 20 meter tussen de bedding van de Velddambeek en de bebouwing aan de Groenhovestraat. Ten zuidoosten van de Velddambeek staan nog twee oudere hoevetjes, vermoedelijk daterend van het einde van de 19de eeuw of het begin van de 20ste. Nummer 4, met dwars op de rijweg geplaatst, verankerd en wit beschilderd woonhuisje. Nummers 84-86, vermoedelijk eertijds twee boerenarbeidershuisjes al dan niet met een geïncorporeerde stal- of bergruimte. Straat met socio-culturele functie zie aanwezigheid van Cultureel Centrum Baliebrugge (nummer 1).

  • Gemeentearchief Oostkamp, Bouwaanvragen: Ruddervoorde, 1953.
  • GEVAERT H., Wandelen op het vrijgeweid, Torhout, Heemkundige Kring Ruddervoorde, 1998.
  • HAELEWIJN R., Het vrijgeweid op de gemeenten Ruddervoorde, Zwevezele en Lichtervelde. Historiek, in Het Houtland, jg. 4, nummer 4, 1972, p. 1-7.
  • KEIRSEBILCK P., Onze straatnamen, in De Merel, jg. 17, nummer 4, 1987, p. 126.

Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Openbare begraafplaats

  • Omvat
    School


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vrijgeweidestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/11575 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Oostkamp

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.