Geografisch thema

Banebosdreef

ID
11582
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11582

Beschrijving

Straat ten noordwesten van het centrum van Waardamme. Zuidelijk zijtracé van de Veldhoekstraat dat eindigt bij de grens met Ruddervoorde. De weg is gelegen op de wijk Veldhoek. Dreef genoemd naar het "Banebosch", door De Flou omschreven als een bos te Waardamme. Dit bos wordt weergegeven op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), ten zuiden van de Veldhoekstraat en ten westen van de Waardammebeek. De eerste vermelding van de "Uitweg van den Banebosch" dateert volgens De Flou van 1846.
Het wegtracé wordt deels reeds aangeduid op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), en loopt in zuidwestelijke richting door naar de huidige Sijslostraat. Zelfde weergave op het primitief kadasterplan (circa 1835), met halverwege de weg een (onverharde) zijarm die in zuidwestelijke richting loopt. Aan deze zijarm staat op het primitief kadasterplan (circa 1835) een constructie binnen een grosso modo gesloten omwalling getekend, die eveneens wordt weergegeven op andere 19de-eeuwse kaarten doch thans volledig is verdwenen, op enkele sporen in de huidige perceelsstructuur na. Op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) wordt de amper bebouwde weg vermeld als "Chemin n° 12", met name "Chemin et sentier de communication et d'exploitation entre ceux dite Rousselaerschen aerdeweg et Koeystraet" of "Uytweg van den baenebosch". Op de Atlas van Vandermaelen (1846-1854) nog steeds schaars voorkomende en verspreide hoevebebouwing. Op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1880) vertrekken vanuit de weg twee korte, quasi parallelle dreven in zuidwestelijke richting, die het tracé van de huidige straat vormen. Beide dreven zijn met elkaar verbonden en komen uit op de Hillestraat (zie Ruddervoorde). Op een gemeentekaartje uit 1962 is de weg nog steeds doorgetrokken tot aan de Sijslostraat. Beide eind 19de-eeuwse zijdreven komen uit op een landwegje dat op de kaart Donkerweg noemt (de voorloper van de huidige Meersenstraat). Vandaag loopt de Banebosdreef niet door tot de Sijslostraat; behoud van het tracé vanaf de Veldhoekstraat en de twee parallel lopende dreven in zuidwestelijke richting.

Heden grotendeels onverharde weg met ontdubbelde structuur: nummers 2 en 4 liggen op het meest oostelijke tracé, nummer 6 op het zuidelijke. Oostelijk tracé met dreefallures zie niet verharde, quasi loodrechte weg afgezoomd met populieren; eind 2006 zijn echter verschillende populieren naast nummers 2 en 4 gerooid. Bebouwing teruggaand tot eind 18de en/of 19de eeuw, in het geval van nummer 2 recent volledig herbouwd.

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel I, Brugge, 1914, kolom 512.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XVI, Brugge, 1935, kolom 179.
 • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen, deel 3, Sint-Andries, 1962.

Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Is deel van
  Waardamme


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Banebosdreef [online], https://id.erfgoed.net/themas/11582 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.