Geografisch thema

Denemetstraat

ID
11586
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11586

Beschrijving

Straatje in het noordoosten van Waardamme, tegenaan de grens van Hertsberge en Oostkamp. Zijwegje van de Rooiveldstraat dat uitkomt op een dreef met zomereiken die start aan de Waterstraat (zie Oostkamp) en leidt naar het kasteel "Rooiveld" (zie Rooiveldstraat nummer 107). Gelegen in de wijk Rooiveld, net naast het gehucht Kampveld (zie Oostkamp). Volgens De Flou wordt het "Deneweth's straetje" voor het eerst vermeld in 1846 en zou de benaming afgeleid zijn van een lid van de familie Deneweth te Waardamme.

De huidige Denemetstraat is pas aangelegd in het derde kwart van de 19de eeuw. Voordien is de Denemetstraat een deel van de huidige Rooiveldstraat, en wordt op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) samen met de Rooiveldstraat aangeduid als "Chemin n° 9", met name "Chemin et sentier d'exploitation des prairies dites Nieuwenhove meerschen à l'angle du chemin dit Schaerstraat" of "Denemetstraetje". Zelfde situatie op de Atlas van Vandermaelen (1846-1854). Het huidige tracé van de Denemetstraat wordt in het derde kwart van de 19de eeuw vanaf de Rooiveldstraat in noordelijke richting getrokken naar een bestaande hoeve (zie nummer 5), gelegen aan de dreef die de Waterstraat (zie Oostkamp) met het kasteel "Rooiveld" (zie Rooiveldstraat nummer 107) verbindt zie weergegeven op de kaart van het Dépôt de la Guerre (circa 1865). Deze dreef tussen het kasteel "Rooiveld" en de Waterstraat wordt in 1829 aangelegd.

Doodlopende, geasfalteerde weg met licht gebogen verloop, met aan weerszijden een kleine gracht. Bebouwing teruggaand tot de tweede helft van de 19de eeuw, doch recent sterk verbouwd/herbouwd tot grootschalige villabouw. Op het einde van de weg, net vóór de dreef die het kasteel "Rooiveld" (zie Rooiveldstraat nummer 107) met de Waterstraat (zie Oostkamp) verbindt, is recent een parking aangelegd als mogelijk vertrekpunt van het Kampveldwandelpad zie informatiebord (zie Oostkamp).

  • Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen Mestdagh, nummer 1120: Figuratieve kaart van eigendommen (sectie A, E en F), 19de eeuw.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel III, Brugge, 1923, kolom 172.

Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Hoeve bestaande uit losse bestanddelen

  • Is deel van
    Waardamme


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Denemetstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/11586 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.