Geografisch thema

Kerkstraat

ID
11589
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11589

Beschrijving

Straatje in het centrum van Waardamme ten westen gelegen van de parochiekerk (zie nummer 1) en ten oosten van de Kortrijksestraat. De straat verbindt de steenweg met de parochiekerk van Waardamme, toegewijd aan de Heilige-Blasius; de straat is loodrecht op het kerkportaal geënt. Volgens De Flou wordt deze "Weg tusschen de kerk en den steenweg naar Brugge te Waerdamme" voor het eerst vermeld in het gemeentearchief van Waardamme circa 1780.

De parochiekerk van Waardamme wordt voor het eerst afgebeeld op de Grote Kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus (1561-1571), gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). Het is echter onduidelijk of de kerk reeds in de 16de eeuw of begin 17de eeuw via een straat verbonden is met de Kortrijksestraat. Op de kaart van circa 1770 uit het Rijksarchief te Brugge en op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), wordt de straat tussen de Kortrijksestraat en parochiekerk van Waardamme wel weergegeven. Deze straat is echter op de hoek met de huidige Kortrijksestraat ingenomen door een bosperceel, de bebouwing begint pas dieper. De straat blijkt eveneens de enige mogelijkheid om langs de kerk de nabij gelegen pastorie (zie Beekstraat nummer 4) te bereiken. De bebouwing aan beide zijden van de Kerkstraat wordt voor het eerst duidelijk weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1835). Aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) met "Chemin n° 6", met name "Chemin de la chaussée de Courtrai à Bruges à l'Eglise de Wardamme" of "Kerkstraetje". Identieke voorstelling op de kaarten uit de tweede helft van de 19de eeuw, maar het straatje wordt steeds verder bebouwd.

Thans korte, doodlopende en loodrechte straat met verhard, recent wegdek uit rode klinkers, versmald aan het begin van de straat door een verbreed voetpad. Aan het einde van de straat staat de parochiekerk van Waardamme, toegewijd aan de Heilige-Blasius (zie nummer 1). De bebouwing in de straat bestaat uit eenvoudige, in oorsprong 19de-eeuwse woningen en breedhuizen van twee à drie traveeën onder pannen zadeldaken; de meeste huizen zijn thans sterk verbouwd. De lage dorpswoningen uit de 19de eeuw zijn uit het straatbeeld verdwenen zie oude foto van de Kerkstraat; thans enkel bebouwing van twee bouwlagen. Bebouwing volgens het kadaster teruggaand tot eind 19de eeuw en tot de jaren 1950.

  • Rijksarchief Brugge, Collectie Kaarten en Plannen, nummer 142: Kaart met eigendommen van de kartuizers van Brugge, gelegen te Waardamme, 18de eeuw.
  • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen, nummer 168: Kaart van de bossen van de kartuizers van Brugge, gelegen te Waardamme, circa 1770.
  • BOULJON B., Oostkamp, Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1981, nummer 9.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1927, deel VII, kolom 599.

Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Parochiekerk Sint-Blasius met kerkhof

  • Is deel van
    Waardamme


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kerkstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/11589 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Oostkamp

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.