Geografisch thema

Meersenstraat

ID
11593
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11593

Beschrijving

Straat ten noordwesten van het centrum van Waardamme. Zuidelijk zijtracé van de Veldhoekstraat dat eindigt bij de grens met Ruddervoorde. De weg, die in zuidelijke richting loopt naar de Waardammebeek toe, is gelegen op de wijk Veldhoek. De huidige benaming herinnert vermoedelijk aan meersen die hier eertijds lagen. De Flou verklaart de naam als afleiding van een stuk land te Waardamme, genaamd het "Meerschestuk", dat voor het eerst is vermeld in 1908. Tot aan de fusie van Waardamme met Oostkamp in 1971 wordt de straat de "Donkerweg" genoemd.

De straat wordt nog niet weergegeven op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Het "Banebosch" (cf. Banebosdreef) wordt wel reeds weergegeven op de kaart van Ferraris; de oostelijke grens van dit bos komt overeen met de plek waar eind 18de of begin 19de eeuw de Meersenstraat zal ontstaan. Weergave van een (nog onofficieel) landweggetje op het primitief kadasterplan (circa 1835) leidend naar een hoeve (cf. nr. 4). Aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) als "Chemin n° 13", met name "Chemin et sentier des prairies dites Diepebroeken au chemin dit Ooststraetje" of "Uytweg naer de Meerschen Donkerweg"; laatste gedeelte van de weg - in westelijke richting naar de hoeve nr. 4 lopend - nog niet weergegeven. Zelfde situatie op de Atlas van Vandermaelen (1846-1854) en de kaart van het Dépôt de la Guerre (circa 1865). Eerste weergave van een aangelegde straat tot aan de hoeve nr. 4 op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1880).

Thans nog steeds doodlopende, landelijke weg met een viertal verspreid gelegen hoeves. De huidige bebouwing gaat volgens het historische kaartmateriaal terug tot het einde van de 18de of het begin van de 19de eeuw; bebouwing echter over het algemeen grondig verbouwd/herbouwd.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel I, Brugge, 1914, kolom 512.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1930, deel X, kolom 321.
  • STROBBE L., DENOLF J., Waardamme: een modelgemeente op het platteland, Waardamme, 1971.

Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Hoeve

  • Is deel van
    Waardamme


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Meersenstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/11593 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.