Geografisch thema

Sijslostraat (Waardamme)

ID: 11596   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11596

Beschrijving

Zie ook: Ruddervoorde.

Straat in het westen van Waardamme. Lange straat met noord-zuid oriëntatie, in het verlengde lopend van de Sijslostraat op grondgebied Ruddervoorde, tot aan de grens met het grondgebied Loppem (Zedelgem), waar de straat de naam Rijselsestraat krijgt. De straat loopt door de wijken Veldhoek en de Groene Jager en snijdt het natuurgebied Doeveren doormidden. De straatnaam verwijst naar een hofstede zogenaamd "Sysloo-ackere" op een niet nader bepaalde locatie te Waardamme en wordt reeds vermeld in 1441. Het toponiem "Sijslo" wordt volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1388. De "Eyseloo Straete" wordt volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1800 op een Carte van Maillart. De straat werd ook de "Roeselaarse aardeweg" of Rijselsestraat genoemd; deze laatste benaming bleef behouden op het grondgebied Loppem (Zedelgem). Tot aan de fusie van Waardamme met Oostkamp in 1977 heet de straat de Roeselarestraat. De straat is één van de oudste historische tracés van Waardamme, want reeds afgebeeld op de Grote Kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus (1561-1571), gekopieerd door Pieter Claeissens (1601); enkel bebouwing weergegeven op het grondgebied Ruddervoorde. Tijdens de middeleeuwen verbindt de weg Brugge met Rijsel, vandaar de oude benaming "Rysselschen Heerwegh". Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), loopt de straat op grondgebied van Ruddervoorde doorheen het gehucht "Eyseloo straete". Aanduiding van enkele verspreid gelegen, voornamelijk kleine hoeves en in het noorden, vlakbij de grens met Loppem (Zedelgem), van de omwalde site van het latere kasteel "Doeveren" (cf. nr. 194). Zelfde situatie op de kaart van circa 1800 uit het Rijksarchief te Brugge. Aangeduid op het primitief kadasterplan (circa 1835) als "Straat van Rousselaer na Brugge" en op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) als "Chemin n° 3", met name "Chemin de Roulers à Bruges" of "Rousselaerschen aerdenweg". Weergave vanaf het begin van de 19de eeuw van een dambordvormig drevenpatroon in het natuurdomein Doeveren; in de 19de eeuw vindt er een verdere ontginning van het gebied plaats (weilanden en akkers), daarnaast worden er bossen en dreven aangelegd. Verdere toename van de bebouwing - verspreide hoevebebouwing - in de tweede helft van de 19de eeuw. De thans bewaarde hoeves horend bij het kasteeldomein "Doeveren" (cf. nr. 194) gaan eveneens terug tot deze periode cf. weergegeven op de kaart van het Dépôt de la Guerre (circa 1865) (cf. nr. 184) en op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1880) (cf. nr. 192). Loopt sinds de jaren 1970 via een viaduct over de autosnelweg Brugge-Kortrijk (E17/E403), doch het oude tracé is op Oostkamps grondgebied nog quasi intact.

Thans geasfalteerde verbindingsweg, voor doorgaand verkeer tussen Loppem en Ruddervoorde. Het oorspronkelijke tracé wordt onderbroken door de brug over de autosnelweg Brugge-Kortrijk (A17/E403); een drietal zijarmen van de Sijslostraat verwijzen nog naar het oorspronkelijke verloop van de straat.
Verspreide hoevebebouwing, met een concentratie ter hoogte van het kruispunt met de Veldhoekstraat. Hoeves voornamelijk daterend van de tweede helft van de 19de eeuw (cf. nrs. 130, 145, 146, 182) of het begin van de 20ste eeuw (cf. nr. 176). Het noordelijke gedeelte van de Sijslostraat wordt gekenmerkt door het voormalige kasteeldomein "Doeveren" (cf. nr. 194), thans natuurgebied Doeveren. Dit natuurgebied op de grens van de gemeentes Waardamme en Loppem (Zedelgem) is ongeveer 57 hectare groot en bestaat uit relicten van het middleeuwse heidegebied (uitloper van het grote Bulskampveld cf. Inleiding) en sporen van ontginningen en bebossing vanaf de 19de eeuw (loof- en naaldboompercelen, dreven, weilanden, akkers). Halfopen bos- en heidelandschap met enkele venachtige, eventueel tijdelijk droogvallende vijvers. In het zuidelijke deel van Doeveren, ten westen van de autosnelweg Brugge-Kortrijk (A17/E403), is een beerput bewaard gebleven die volgens de literatuur opklimt tot de 18de eeuw (cf. Sijslostraat z.nr.). Iets ten noorden daarvan, op de grens met het Merkemveld en de gemeente Loppem (Zedelgem), bevindt zich een zandwinningsput in een open plek in het bos, het resultaat van graafwerk rond 1960-1970. Het zand dat hier is gewonnen, zou naar verluidt gebruikt zijn bij werken rond het kasteel "Doeveren" (cf. nr. 194).
Nr. 147, voormalige pachthoeve van 1837, in 1905 uitgebreid met een bijgebouwtje achter het woonhuis; woonhuis aan de straatkant in de loop van de 20ste eeuw vrij ingrijpend verbouwd met o.m. toegevoegd dakvenster onder plat dak, vernieuwd schrijnwerk.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Waardamme, 1837/5, 1905/10.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Mestdagh, nr. 1868: Figuratieve kaart van een hofstede en gronden onder de heerlijkheid Jonkersambacht, "Het Hooge" genoemd, Waardamme, eigendom van J. Verschuere, circa 1800 (kopie).
DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1923, deel III, kolom 485.
DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1934, deel XV, kolom 653-655.
DE SCHRIJVER G., Doeveren wandelpad, Brugge, 2003.
STROBBE L., DENOLF J., Waardamme: een modelgemeente op het platteland, Waardamme, 1971.
users.telenet.be/andre.vanhevel/doeveren.htm


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  18de-eeuwse beerput

 • Omvat
  18de-eeuwse hoeve

 • Omvat
  19de-eeuwse woning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Eind-19de-eeuwse dorpswoning

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Kasteel Doeveren

 • Omvat
  Kleine dorpswoning

 • Omvat
  Kleine hoeve

 • Is deel van
  Waardamme

 • Is gerelateerd aan
  Sijslostraat (Ruddervoorde)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sijslostraat (Waardamme) [online] https://id.erfgoed.net/themas/11596 (Geraadpleegd op 22-10-2020)