Geografisch thema

Sint-Blasiusstraat

ID
11597
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11597

Beschrijving

Korte straat in de dorpskern van Waardamme, vertrekkende van de Kloosterstraat en ter hoogte van de parochiekerk toegewijd aan Sint-Blasius (zie Kerkstraat nummer 1), afbuigend naar de Rooiveldstraat. De naamgeving verwijst naar de patroonheilige van de parochiekerk.

Het tracé van de Sint-Blasiusstraat wordt voor het eerst weergegeven op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1880). De straat wordt in dezelfde periode aangelegd als de dwars gelegen Kloosterstraat. In 1889 vraagt pastoor E.H. Syoen een meisjesschool voor lager onderwijs op te richten, waar de kloosterzusters van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Bunderen uit Moorslede les zullen geven. In dit kader bouwt het moederklooster in Moorslede een nieuw klooster aan de Sint-Blasiusstraat in Waardamme. De bouw van de bijhorende school, bestaande uit twee klassen, wordt in het kadaster geregistreerd in 1898; de school wordt gebouwd in opdracht van Albrecht van Caloen uit Loppem. In 1889 wordt de meisjesschool door de zusters geopend. Zuster Emilienne Masschelein opent in 1891 een speldenwerkerschool in het huis van de zusters en in 1895 wordt er bij de speldenwerkerschool een kleuterklasje gevoegd. Naar verluidt trekken de zusters in 1899 in het klooster. Het klooster en de school zijn goed bewaard gebleven tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 1920 verdwijnt de speldenwerkerschool; in de school van de zusters blijft men zorgen voor lager en kleuteronderwijs. In 1935 worden er naast de twee bestaande klassen nog twee lokalen bijgebouwd. In 1951 wordt de school overgedragen aan de zusters van Ingelmunster. Het klooster en de school worden volgens het kadaster circa 1956 volledig herbouwd (zie Kloosterstraat nummer 14). In 1993 wordt het huis van de zusters geïntegreerd in de school en keren de zusters van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Bunderen terug naar Moorslede. Twee jaar later heeft de overdracht plaats van de school en het huis aan de Decanale Werken van Oostkamp.
Met de bouw van het klooster en de school omstreeks 1898 ontstaat het huidige tracé tussen de Kloosterstraat en de bocht ter hoogte van de parochiekerk Sint-Blasius (zie Kerkstraat nummer 1).

Korte dorpsstraat met L-vormig verloop, eerst in zuidwestelijke richting, dan naar het zuidoosten; wegdek van betonplaten en voetpaden heel recent heraangelegd. In de oksel van de straat, doorgang naar de groenzone rond de Sint-Blasiuskerk (zie Kerkstraat nummer 1). Het noordelijke deel van de straat, achter de Sint-Blasiuskerk, is ingenomen door een afdeling van de Vrije Basisschool Waardamme (nummer 1) gebouwd in 1956 op de hoek met de Kloosterstraat (nummer 14). Verder aaneengesloten bebouwing van typische, lage dorpswoningen in beperkte mate nog daterend van het einde van de 19de eeuw (onder meer nummers 8 en 10). Nummer 6, woonhuis van vier traveeën volgens het kadaster gebouwd in 1898 samen met nummer 8. In 1942 wordt de werkplaats rechts van het woonhuis gebouwd en de woning aangepast zie gemansardeerd dak. Voorts bebouwing daterend uit de jaren 1920-1930 tot recent herbouwde lage volumes.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waardamme, 1898/1, 1942/2, 1945/2.
 • BOULJON B., Het Oostkamp, Ruddervoorde, Hertsberge en Waardamme van toen, Brugge, 1984, p. 143.
 • PLASSCHAERT D., De Sint-Blasiusparochie te Waardamme, in Honderd parochiebabbels uit Kerk en Leven, Sint-Godelieveparochie Moerbrugge, Deel II (51-100), 2002-2004, Oostkamp, 2004, p. 21.
 • STROBBE L., DENOLF J., Waardamme: een modelgemeente op het platteland, Waardamme, 1971.
 • www.nieuwsbronnen.com/tenbunderen/waardamme2.jpg

Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Is deel van
  Waardamme


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Blasiusstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/11597 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Oostkamp

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.