Geografisch thema

Camille Huysmanslaan

ID: 11649   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11649

Beschrijving

Gelegen tussen Jan Van Rijswijcklaan en Boomse Steenweg in de zogenaamd "Tentoonstellingswijk". Voorheen zogenaamd "Koloniënlaan", aangelegd bij de voorbereiding van de Wereldtentoonstelling van Koloniën, Zeevaart en Vlaamse Kunst van 1930. In 1968 werden de oude straatnaam gewijzigd in Camille Huysmanslaan naar de gelijknamige filoloog, publicist en politicus (1871-1968). Brede laan met beplante middenbermen en rijvakken aan weerzij. Bij het begin van de straat, nabij de Jan Van Rijswijcklaan, bronzen torso op sokkel van arduin, zogenaamd "Schrijden" door Karl Hartung, 1958. De Camille Huysmanslaan vormt de middenas van het vroegere tentoonstellingsterrein en van de huidige "Tentoonstellingswijk". Het volledig plan van aanleg, reeds opgemaakt in 1912 door ir. R. Lemeunier, werd pas in 1933 onder leiding van ir. A. Roelandts gerealiseerd. Voor de opbouw werd in grote mate rekening gehouden met bestaande plannen van aanleg zodat de plattegrond van de tentoonstelling in grote mate overeenstemt met het huidige stratenplan.

De bebouwing moest kaderen in een totaalconcept met harmonisch, eenvormig en modern karakter. De kopers van bouwgrond verplichtten zich ertoe binnen de twaalf maanden na aankoop een woning te bouwen. Een minimum hoogte van 10 m werd opgelegd en een maximum van drie bouwlagen. Voor de gevelbekleding werd ruwe handgevormde gevelsteen gekozen, voor de achtergevels rode, niet bepleisterde baksteen. Industriële vestingen en handelsnederzettingen waren niet toegelaten en de integratie van het bestaande groenbestand werd vooropgesteld. Bij gebrek aan voldoende inventieve soepelheid enerzijds bijvoorbeeld om door samenvoegen van meerdere kavels goede architecturale gehelen te kunnen realiseren en door het niet plichtsbewust opvolgen der vooropgezette principes door de bevoegde ambtenaren anderzijds - de stadskas was leeg en mits de nodige steekpenningen werden heel wat onregelmatigheden oogluikend toegelaten - werd het beoogde "homogene" effect niet bereikt.

Een aantal architecten bouwden echter wel in "de stijl" zoals die aanvankelijk was bedoeld. E. Van Steenbergen ontwierp een merkwaardig complex van zes gebouwen rekening houdend met de aanwezige beukebomen, tussen Camille Huysmanslaan - Volhardingsstraat - Serigiersstraat; G. Brosens groepeerde vijf eigenaars voor wie hij een eenheidsbebouwing opzette op de hoek van Camille Huysmanslaan en Volhardingsstraat; P. Smekens realiseerde een uniforme gevelwand van vijf woningen aan de Pol De Monstraat.

 • DINET P., Paul Smekens opleiding en architektuur tot 1940 , onuitgegeven thesis Architectuur, Hoger Instituut Sint-Lukas, Gent, 1979.
 • FLOUQUET P.-L., Le scandale de l'avenue de la Colonie, in Bâtir, nr. 44, juli 1936, p. 760-763.
 • Monumenta, Antwerpen, 1987, p. 27.
 • SERNEELS H. Un architecte de qualité Paul Smekens, in Bâtir, nr. 44, juli 1936, p. 766-770.
 • VERMOESEN L., De Tentoonstellingswijk onuitgegeven studie, 1988.

Bron     : Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1989


Relaties

 • Is deel van
  Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding
  Antwerpen (Antwerpen)

 • Omvat
  Appartementsgebouw Borghgraef
  Camille Huysmanslaan 75 (Antwerpen)

 • Omvat
  Appartementsgebouw Eastwick
  Camille Huysmanslaan 78 (Antwerpen)

 • Omvat
  Appartementsgebouw en architectenwoning Geo Brosens
  Camille Huysmanslaan 92, 94, Volhardingstraat 53, 55, 57 (Antwerpen)

 • Omvat
  Appartementsgebouw Reypens-Voets
  Camille Huysmanslaan 105 (Antwerpen)

 • Omvat
  Appartementsgebouw Van Looy
  Camille Huysmanslaan 68 (Antwerpen)

 • Omvat
  Appartementsgebouw Wouters
  Camille Huysmanslaan 39 (Antwerpen)

 • Omvat
  Architectenwoning Jan Jacobs
  Camille Huysmanslaan 59 (Antwerpen)

 • Omvat
  Architectenwoning Léon Stynen en woning Verheyen
  Camille Huysmanslaan 85, 87 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis De Schampheleire-Vereecken
  Camille Huysmanslaan 93 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis Pauwels
  Camille Huysmanslaan 99 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis Schilperoort
  Camille Huysmanslaan 76 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis Van Dieren
  Camille Huysmanslaan 97 (Antwerpen)

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van zes woningen
  Camille Huysmanslaan 83, Serigiersstraat 30, Volhardingstraat 70, 72, 74, 76 (Antwerpen)

 • Omvat
  Ensemble van drie burgerhuizen
  Camille Huysmanslaan 74, Van Varickstraat 1, 3 (Antwerpen)

 • Omvat
  Flatgebouw Lever
  Camille Huysmanslaan 57 (Antwerpen)

 • Omvat
  Flatgebouw, architectenwoning Paul Smekens
  Camille Huysmanslaan 70, 72, Generaal Cabrastraat 1, Van Varickstraat 2 (Antwerpen)

 • Omvat
  Meergezinswoning en architectenwoning René Grosemans
  Camille Huysmanslaan 110, 112, 114 (Antwerpen)

 • Omvat
  Meergezinswoning Huyghe
  Camille Huysmanslaan 101 (Antwerpen)

 • Omvat
  Meergezinswoning Lestienne
  Camille Huysmanslaan 32 (Antwerpen)

 • Omvat
  Meergezinswoning Schoonejans-Pernot
  Camille Huysmanslaan 102 (Antwerpen)

 • Omvat
  Meergezinswoning Vaes
  Camille Huysmanslaan 91 (Antwerpen)

 • Omvat
  Meesterwoning Plouvier
  Camille Huysmanslaan 69, 71 (Antwerpen)

 • Omvat
  Résidence Espéria
  Camille Huysmanslaan 37 (Antwerpen)

 • Omvat
  Standbeeld Camille Huysmans
  Camille Huysmanslaan zonder nummer (Antwerpen)

 • Omvat
  Woning Bludts
  Camille Huysmanslaan 67 (Antwerpen)

 • Omvat
  Woning Brocké-Lanny
  Camille Huysmanslaan 86 (Antwerpen)

 • Omvat
  Woning Ritzen
  Camille Huysmanslaan 103 (Antwerpen)