Teksten van Clementinastraat

Clementinastraat ()

Straat met L-vormig tracé, gelegen tussen de Boudewijnsstraat en de Ballaarstraat. Geopend in 1896, en genoemd naar prinses Clementina (1872-1955), jongste dochter van koning Leopold II.

Homogene bebouwing van gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl uit de late jaren 1890 en vroege jaren 1900. Deze is op twee panden na vrijwel intact bewaard in het tweede straatgedeelte, van nummers 32 tot 86. Het eerste straatgedeelte, en de onpare zijde van het tweede straatgedeelte vertonen een minder samenhangend karakter, met talrijke verbouwingen.

Tot de doorsnee of minder goed bewaarde panden behoren de winkel- en burgerhuizen Van den Eynde uit 1897 op nummers 2-4 (hoek Boudewijnsstraat), het later opgesplitste burgerhuis Charles Brüls uit 1898 op nummers 3-5, de drie van oorspronkelijk vier gekoppelde burgerhuizen G. Dujardin uit 1897 op nummers 8-12, het geheel van vijf gekoppelde burgerhuizen H. Suanet-Janssens door de architect Alphonse Geenen uit 1899 op nummers 14-22, de twee van oorspronkelijk zes gekoppelde burgerhuizen J.B. Müsing-Thys door de aannemer August Fierens uit 1898 op nummers 29-31, de drie gekoppelde burgerhuizen weduwe H. Barfeld uit 1898 op nummers 33-37, de twee stellen van drie gekoppelde burgerhuizen Eugène Bollekens door de architect François Bollekens uit 1898 op nummers 66-70 en 72-76.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1897#1091 (nummers 2-4), 1898#915 (nummers 3-5), 1897#1351 (nummers 8-12), 1899#442 (nummers 14-22), 1898#1261 (nummers 29-31), 1898#1126 (nummers 33-37) en 1898#960 (nummers 66-76).

Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Clementinastraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/193902 (geraadpleegd op )


Clementinastraat ()

Gelegen tussen Boudewijnsstraat en Ballaarstraat. L-vormige straat geopend in 1896. Naamgeving naar prinses Clementina (1872-1955), jongste dochter van Leopold II. Zeer homogene bebouwing, voornamelijk aan zuid- en westzijde, bestaande uit groepen van twee tot vijf enkelhuizen te dateren circa 1890-1900 (zie talrijke bouwaanvragen), gemiddeld twee tot drie traveeën en twee tot drie bouwlagen onder mansarde- of zadeldak; neoclassicistische, bepleisterde en beschilderde lijstgevels met schijnvoegen op de begane grond, lijst- en paneelwerk hogerop; sterk markerende horizontale lijsten en herhaling van centraal balkon met ijzeren leuning. Vernieuwingen voornamelijk aan noord- en oostzijde.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1897#1351: bouwaanvraag voor de nummers 32-38; 1899#442: bouwaanvraag voor de nummers 56-64.

Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Clementinastraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/113415 (geraadpleegd op )