Geografisch thema

Damplein

ID: 11665   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11665

Beschrijving

Gelegen tussen Viaduct-Dam en station Antwerpen-Dam. Naamgeving in 1930 voor het plein zelf en de aanpalende Damstraat, dit is het voormalige westelijke deel van de Lange Lobroekstraat, dat in 1907 door de aanleg op verhoogde berm van de spoorweg naar Nederland, geïsoleerd was geraakt van het meer oostelijke deel van deze straat. Op deze plaats bevond zich eertijds, tussen de twee armen van de Schijn, het eiland Dam of Dambrugge dat aan de zuidzijde door een brug van de Grote Schijn met het vasteland was verbonden. Dambrugge behoorde aanvankelijk aan de heerlijkheid Schoten-Merksem; in 1488 werd het van Merksem afgenomen en aan de jurisdictie van Antwerpen toegevoegd; dor de aanleg van de Brialmontvesting (1859 en volgende), ook feitelijk van Merksem afgescheiden, werd Dambrugge in 1871 definitief bij Antwerpen gevoegd. Open plein met korfbalset en jonge aanplant van platanen en linden, afgezet met geprofileerde boordsteen. Woon- en winkelhuizen van vier bouwlagen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevel. Aan de oostzijde begrensd door opgehoogde spoorwegberm en station.


Bron     : Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1989


Relaties