Geografisch thema

Draakstraat

ID
11685
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11685

Beschrijving

De Draakstraat is gelegen in Zurenborg, tussen de Dageraadplaats en de Draakplaats. De rechte straat maakt deel uit van het rationele stratenplan met rechte straten dat in 1882 werd uitgetekend voor de nieuwe Oostwijk. De naamgeving van de straat sluit aan bij het thema van de sterrenbeelden dat men voor een groot deel van de straten in Zurenborg koos. De afbeelding van een draak is verwerkt in de decoratie op de scheiding van twee woningen op nummers 17-19.

De Draakstraat is een vrij drukke verbindingsweg in de wijk, met een kasseien wegdek waardoor ook tramsporen lopen. De originele eind-19de-eeuwse bebouwing is in de Draakstraat meer dan in de omliggende straten verstoord door verbouwingen en nieuwbouw. De functie als verbindingsweg door de wijk, zorgde voor een concentratie van winkelhuizen, waarvan er nu niet veel meer aldus herkenbaar zijn.

De huizen die overblijven zijn exemplarisch voor de bebouwing in Zurenborg. Het gaat om eind-19de-eeuwse rijwoningen van twee tot drie traveeën en twee tot drie bouwlagen, met gevels in een fantasierijke neoclassicistische stijl, aanleunend bij het eclecticisme. Hoewel het algemene beeld van Zurenborg eclectisch aandoet, is het merendeel van woningen in een neoclassicistisch stijl opgetrokken. Een groot deel van de woningen is reeksbouw door investeerders. Architect Albert Arnou tekende een groot deel van de bebouwing in de Draakstraat. In opdracht van de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises", de bouwmaatschappij die in 1886 werd opgericht om de woningbouw in de wijk te organiseren, realiseerde hij de huizenrij tussen de nummers 13 en 33. Hij gebruikte daarbij een hem zeer typerende, herkenbare bouwstijl, waarin binnen het vormidioom van het neoclassicisme de ornamentiek zo wordt gecombineerd dat de gevels een eclectische tint krijgen. Ook het winkelhuis op nummer 37 is een ontwerp van Arnou in opdracht van Van der Spriet, wonende in de Arendstraat 59. De bovengevel is bewaard; de houten winkelpui werd verwijderd.

Een andere zeer actieve bouwmeester op Zurenborg was Ernest Pelgrims, net als Arnou zowel voor grote ensembles als voor kleinere projecten voor privépersonen verantwoordelijk. Het huis op nummer 34 ontwierp Pelgrims in 1896 voor schilder Martinus Greven, wonende in de Wolfstraat 5. In de Grotehondstraat 95, op een perceel dat aansluit op dat van de woning in de Draakstraat, werd tegelijkertijd een woning met een centrale brede poort gebouwd, nu vervangen door garagepoort. Op nummers 10-12, een samenstel van twee identieke neoclassicistische winkelpanden, gebouwd in 1896 voor J. Baele, vlakbij wonende op de Draakplaats 61. De lijsten van de houten winkelpuien bleven bewaard; bovengevels met pilasters ingedeeld. Op nummers 26-28 ten slotte, installeerde aannemer Louis Gerard Jansen-Van der Veeken zich in 1893 op Zurenborg. Hij woonde op dat moment in de Lange Leemstraat 388, maar verhuisde naar de volop in ontwikkeling zijnde nieuwe wijk. Hij liet er twee huizen bouwen in de Draakstraat, identiek en in spiegelend schema. Op de aansluitende percelen in de Grotehondstraat vervolledigde hij het ensemble met een huis met magazijnen, werkplaats en paardenstal, op nummers 85-95.

 • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1896 # 894 (10-12), 1896 # 696 (34), 1891 # 675 (37), 1893 # 1730 (26-28).

Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Drie woningen uit een eclectisch ensemble

 • Omvat
  Hoekpand met Draakplaats

 • Omvat
  Koffie- en burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Twee woningen uit een eclectisch ensemble

 • Is deel van
  Zurenborg


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Draakstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/11685 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.