Teksten van Durletstraat

Durletstraat ()

Straat met rechtlijnig tracé, tussen de Lange Lozanastraat en de Haantjeslei. Geopend in 1874 op gronden van mevrouw Durlet, moeder van stadsbouwmeester Frans Durlet.

Het straatbeeld wordt gedomineerd door het voormalige jongensweeshuis. Beide straatwanden werden zwaar getroffen door inslagen van vliegende bommen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Van de oorspronkelijke bebouwing uit het laatste kwart van de 19de en de vroege 20ste eeuw, resten nog slechts een beperkt aantal rijwoningen aan beide uiteinden van de straat. Daarvan behoren het neoclassicistische burgerhuis op nummer 5 en de woning Van Dyck op nummer 44, restant van een geheel van drie gekoppelde neoclassicistische burgerhuizen uit 1904, tot de meest gave voorbeelden.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1904#2091 (nummer 44).

Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Braeken, Jo: Durletstraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/194096 (geraadpleegd op )


Durletstraat ()

Gelegen op het Zuid tussen Lange Lozanastraat en Haantjeslei. Geopend in 1874 op gronden van mevrouw Durlet, moeder van stadsbouwmeester Frans Durlet.


Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Durletstraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/113452 (geraadpleegd op )