Geografisch thema

Haantjeslei

ID: 11712   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11712

Beschrijving

Lange straat met rechtlijnig tracé, gelegen tussen de Sint-Laureisstraat en de van Schoonbekestraat. De weg klimt op tot 1546, toen Gilbert Van Schoonbeke op het door hem aangekochte Hof ter Beke een groot aantal straten opende, onder meer de "Haantjeslei" en haar tegenvoeter de "Hinnekeslei" (huidige Sint-Laureisstraat). In 1846 werd deze weg die al in een straatnamenlijst van circa 1830 als "Haantjes-straat" vermeld staat, onder dezelfde naam gewettigd. "Haantjes-lei" leefde echter in de volksmond voort en circa 1875 werd deze benaming opnieuw officieel.

De bebouwing van overwegend burgerhuizen dateert grotendeels uit de periode 1880-1914. Tot de meest gave voorbeelden van neoclassicistische panden uit het laatste kwart ban de 19de eeuw, behoren de woning Michiels uit 1883 op nummer 17, de nummers 32-36, de woningen Bruylant-Van der Cruyssen door de aannemer Jean Baptiste Bourguignon uit 1887 op nummers 84-86, de woningen Maria Janssens door architect Jan De Vroey uit 1899 op nummers 95-99, de nummers 98-102, de woning Constant Bal door architect Medard Van Coillie uit 1895 op nummer 114, de woningen Gilbert en Bollansée door Joseph Van Roey uit 1894 op nummers 116-120, de woningen door aannemer Edouard Bernaerts uit 1894 op nummers 122-130 hoek Van Trierstraat 2.

Uit de jaren vóór de Eerste Wereldoorlog dateren het minder gave ensemble van vijf burgerhuizen in eclectische stijl door aannemer Joseph Van Roey uit 1900 op nummers 8-16, en het winkelpand Bollen in neoclassicistische stijl door architect A. Staes uit 1912 op nummer 174, hoek Van Schoonbekestraat. Het homogene bouwblok aan de pare zijde tussen de Lemméstraat en de Van Schoonbekestraat, met vooral burgerhuizen en meergezinswoningen in eclectische, neotraditionele of art-nouveaustijl, de meeste opgetrokken in 1911-1912, is vrijwel intact bewaard.

 • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1883#453 (nummer 17), 1887#428 (nummers 84-86), 1899#625 (nummers 95-99), 1895#753 (nummer 114), 1894#1842-1843 (nummers 116-120), 1894#67 (nummers 122-130, Van Trierstraat 2), 1900#10 (nummers 8-16) en 1912#2299 (nummer 174).

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2016


Relaties

 • Omvat
  Appartementsgebouw in art-decostijl
  Haantjeslei 207 (Antwerpen)

 • Omvat
  Architectenwoning Jaak Coene
  Haantjeslei 166 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in art-nouveaustijl
  Haantjeslei 30 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in beaux-artsstijl
  Haantjeslei 156 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in beaux-artsstijl
  Haantjeslei 158 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl
  Haantjeslei 40 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl
  Haantjeslei 138 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl
  Haantjeslei 142 (Antwerpen)

 • Omvat
  Distilleerderij De Beukelaer
  Haantjeslei 132 (Antwerpen)

 • Omvat
  Ensemble van een meergezinswoning en twee burgerhuizen
  Haantjeslei 160-164 (Antwerpen)

 • Omvat
  Geheel van vier gekoppelde burgerhuizen
  Haantjeslei 148-154 (Antwerpen)

 • Omvat
  Groep burger- en winkelhuizen
  Haantjeslei 7, 18-21, 23-27, 31-33, 85-93, 101-103 (Antwerpen)

 • Omvat
  Kunstenaarswoning Félix Gogo
  Haantjeslei 170 (Antwerpen)

 • Omvat
  Kunstenaarswoning Richard Baseleer
  Haantjeslei 168 (Antwerpen)

 • Omvat
  Meergezinswoning in art-nouveaustijl
  Haantjeslei 140 (Antwerpen)

 • Omvat
  Meergezinswoning in art-nouveaustijl
  Haantjeslei 209 (Antwerpen)

 • Omvat
  Meergezinswoning in beaux-artsstijl
  Haantjeslei 144 (Antwerpen)

 • Omvat
  Notariswoning in neoclassicistische stijl
  Haantjeslei 80 (Antwerpen)

 • Omvat
  Sint-Rochuskapel
  Haantjeslei 16 (Antwerpen)

 • Omvat
  Sociaal woonblok Strauss City
  Haantjeslei 109-177, 183-189 (Antwerpen)

 • Omvat
  Twee gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl
  Haantjeslei 22-24 (Antwerpen)

 • Omvat
  Vroeg-modernistische appartementsgebouw
  Haantjeslei 146 (Antwerpen)

 • Omvat
  Winkel- en burgerhuis in neoclassicistische stijl
  Haantjeslei 217, Van Schoonbekestraat 132 (Antwerpen)

 • Is deel van
  Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding
  Antwerpen (Antwerpen)