Geografisch thema

Jonghelinckstraat

ID
11739
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11739

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Hof ter Bekestraat en de Lange Elzenstraat. Gelegen in het zogenaamde "Leikwartier" dat midden 16de eeuw door Gilbert Van Schoonbeke verkaveld werd en bebouwd met hoven van plaisantie, onder meer het Jonghelinckshof van Jacob Jonghelinck (1530-1606). Deze staat bekend als maker van het praalgraf van Karel de Stoute, en muntmeester van Antwerpen. Het hof van plaisantie werd bij het beleg van de stad in 1584 om strategische redenen gesloopt en kort nadien herbouwd. De straat werd door het domein getrokken in 1872.

De onpare zijde wordt gedomineerd door het langgerekte gevelfront van het Gesticht voor Doofstomme Kinderen uit 1885-1895. Twee gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl door aannemer Petrus Franciscus Huygels-Van Humbeeck uit 1890 op nummers 21-23; drie rijwoningen met kleurrijke bakstenen lijstgevels te dateren omstreeks 1910 op numers 8A-12.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1890#169.

Auteurs: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Jonghelinckstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/11739 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.