Teksten van Korte Achteromstraat

Korte Achteromstraat herinventarisatie ()

De Korte Achteromstraat is een korte rechte straat die de Lange Achteromstraat verbindt met de Sint-Laureisstraat. De straat is gelegen in de uiterste zuidoostelijke punt van de originele verkaveling van het Zuid, getekend in 1875. De haaks op elkaar liggende Lange en Korte Achteromstraat werden in 1885 getrokken om het brede rechthoekige bouwblok tussen de Sint-Laureis- en de Lange Batterijstraat in te delen in kleinere percelen, overeenkomstig de arbeiders- en bescheiden middenklassewoningen men daar voorzag. De straat werd genoemd naar afspanning "De Achterom" die op de hoek van de Broedermin- en de Sint-Laureisstraat was gelegen en terug ging tot een hof van plaisantie.

De bebouwing bestaat dan ook uit bescheiden stadswoningen van twee tot drie traveeën en twee tot drie bouwlagen. Een voorbeeld is nummer 6, een woning met geel bakstenen parement gebouwd rond 1911 voor Christine Heuer naar ontwerp an H.J. Block. Nummers 9-11 zijn kleine neoclassicistische stadswoningen die in samenstel werden gebouwd. In de Korte Achteromstraat werden de meeste gevels aangepast. Enkel het winkelhuis op nummer 5, gebouwd rond 1885, bewaarde zijn authenticiteit.


Auteurs:  Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Hooft, Elise: Korte Achteromstraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/139803 (geraadpleegd op )


Korte Achteromstraat ()

Haaks op elkaar gelegen straten tussen Sint-Laureis- en Broederminstraat, in het Zuidkwartier. Geopend in 1885 en genoemd naar de afspanning "De Achterom" (hoek Broedermin- en Sint-Laureisstraten), voordien een hof van plaisantie.

Bebouwing met neoclassicistische enkelhuizen, uit periode circa 1900. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels met sterk verspringende kroonlijstlijnen, imitatievoegen op de begane grond, doorlopende lijsten en lekdrempels; rechthoekige muuropeningen.


Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Korte Achteromstraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/113524 (geraadpleegd op )