Teksten van Kreeftstraat

Kreeftstraat (herinventarisatie) ()

De Kreeftstraat is een korte rechte straat die de Dageraadplaats met de Door Verstraeteplaats verbindt. Ze maakt deel uit van de verkaveling van Zurenborg, gekenmerkt door de straalvormige aanleg van de straten rondom ronde of rechthoekige pleinen. Net als talrijke andere straten in de wijk werd ze in 1883-84 genoemd naar een sterrenbeeld.

De bebouwing in de straat is representatief voor Zurenborg. De originele eind-19de-eeuwse basisbebouwing, bestaande uit neoclassicistische en hier een daar neo-Vlaamserenaissance-burgerhuizen, is grotendeels bewaard. In deze straat geen woningen die in eigen beheer van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen zijn opgetrokken, maar wel een aantal personen die rechtstreeks bij de bouwmaatschappij van Zurenborg betrokken waren. Zowel de weduwe Legrelle-de Wael als bouwmeester Albert Arnou, samen verantwoordelijk voor zowat de helft van de huizen in de straat, waren aandeelhouders van het bedrijf. Op nummers 8-10 een neoclassicistisch samenstel gebouwd rond 1884 voor Mme Legrelle naar ontwerp van Jos Lemmens. De rechter woning had oorspronkelijk een houten winkelpui op de begane grond.

Nummer 15 is één van de weinige nijverheidsgebouwen in de wijk. De garage met art-deco-cementering op de lijstgevel, is een verbouwing uit 1929 van een ouder werkhuis.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1884 # 1104 (8-10), 1929 # 225 (15).

Bron: -
Auteurs:  Hooft, Elise
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Hooft, Elise: Kreeftstraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/185766 (geraadpleegd op )


Kreeftstraat ()

Tussen Dageraadplaats en Door Verstraeteplaats. Naamgeving in 1883-84 naar sterrenbeeld. Markerende eenheidsbebouwing met kleine varianten van enkelhuizen uit de laatste kwart van de 19de eeuw: de nummers 11-13, 17-19-21, 22-24-26 met bepleisterde, beschilderde lijstgevel met neoclassicistische stijlkenmerken, de nummers 23 en 27, van 1893 volgens bouwaanvraag, met bak- en natuurstenen lijstgevel in eclectische stijl, de nummers 16 en 20 met bak- en natuurstenen topgevel in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gedateerd 1886 door middel van sierankers. Nummer 3 met voormalige houten winkelpui met ingeschreven zijingang.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwvergunningen D2, 1893, Modern Archief 20.285, dossier 739.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Kreeftstraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/113531 (geraadpleegd op )