Geografisch thema

Lange Altaarstraat

ID: 11766   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11766

Beschrijving

Rechte straat gelegen op de wijk Zurenborg, tussen Door Verstraete- en de Draakplaats. Zoals vele andere straten in de buurt gebeurde de naamgeving in 1883 naar een sterrenbeeld.

De Lange Altaarstraat is een vrij drukke verbindingsweg door de wijk, waarlangs onder meer een busverbinding passeert. De oorspronkelijke eind-19de-eeuwse bebouwing is op vele plaatsen verstoord door nieuwbouw en verbouwingen. De westelijke zijde (even huisnummers) is daarbij nagenoeg volledig ingenomen door nieuwe bouw van de voormalige Sint-Edmondusschool, de huidige school De Dageraad.

Aan oostelijke zijde (oneven huisnummers) is het straatbeeld gaver bewaard, met neoclassicistische of neo-Vlaamserenaissance-rijhuizen van twee, uitzonderlijk drie, bouwlagen onder zadel- of mansardedak. We vinden er vooral reeksbouw van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen en van vaste investeerders zoals aannemer Peeters-Gowie en de familie Le Grelle.

Het hoekhuis met de Korte Altaarstraat bijvoorbeeld (30), werd samen met de woningen in de Lange Altaarstraat 26-30 en Korte Altaarstraat 29-31, in 1897 ontworpen door Van Roey-Luyckx in opdracht van Graaf Oscar Legrelle. De nummers 30 en 28 zijn herkenbaar bewaard gebleven, evenwel zonder het authentieke schrijnwerk.

De woningen op nummers 7-9, allebei met één bouwlaag verhoogd, vormden samen met het vervangen nummer 5 een ensemble dat in 1888 door F. Verwimp werd getekend voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen. Ondanks de aanpassingen en verbouwingen, herkennen we de typische elementen van de reeksbouw waarmee de bouwmaatschappij Zurenborg heeft vorm gegeven.

De percelen tussen de hoeken met de Draakplaats en met de Korte Altaarstraat, werden als één geheel gebouwd rond 1891 naar een ontwerp van L. Peeters-Gowie, die de reeks voor eigen rekening realiseerde. Enkel Korte Altaarstraat 22 bleef van het gevarieerde ensemble goed bewaard, de andere gevels zijn aangepast of vervangen door nieuwbouw.

 • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1897 # 247 (26-30, Korte Altaarstraat 29-31), 1888 # 1452 (5-9), 1891 # 1432 (32-38, Draakplaats 4, Korte Altaarstraat 22-24).

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2015


Relaties

 • Is deel van
  Zurenborg

 • Omvat
  Eclectisch hoekensemble

 • Omvat
  Ensemble met imposant hoekhuis

 • Omvat
  Hoekensemble

 • Omvat
  Neoclassicistische burgerhuizen

 • Omvat
  Twee burgerhuizen