Geografisch thema

Lange Winkelhaakstraat

ID: 11782   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11782

Beschrijving

Aan noordzijde van Carnotstraat. Naam Winkelhaakstraat (naar de vorm van de straat) in 1850; na verbinding met Dambruggestraat circa 1875, zogenaamd Korte en Lange Winkelhaakstraat. Doodlopende straat met bebouwing van circa 1900. Eenvoudige enkelhuizen van twee à drie traveeën en twee of drie bouwlagen, gecementeerde lijstgevels met rechthoekige muuropeningen. Nummers 57-69 en 60-76: doodlopende steeg met enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, gebouwd volgens spiegelbeeldschema met gekoppelde deuren in één omlijsting. Bakstenen lijstgevels met verdiepte muurvlakken, doorgetrokken lekdrempels, decoratief metselwerk en sierankers.


Bron     : Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1989