Teksten van Molenstraat (Antwerpen)

Molenstraat (Antwerpen) (2017)

Straat met geknikt tracé tussen de Sanderusstraat en de Mechelsesteenweg. In 1490 reeds vermeld als Meulestraatje, in 1846 gewettigd als Molenstraat. De straatnaam is ontleend aan de windmolens genaamd "De Oranjeboom" en "Coolhaes" die ter hoogte van huidige Molenstraat aan de Mechelse Steenweg stonden.

De oorspronkelijke bebouwing met burgerhuizen uit het derde en vierde kwart van de 19de eeuw is slechts sporadisch bewaard. Op nummers 53-55, hoek Montebellostraat, twee gekoppelde burgerhuizen naar een ontwerp door de architect Ferdinand Hompus uit 1875. De opdrachtgever Adriaan Jozef Arnou, was de vader van architect Albert Arnou, die hier van begin jaren 1890 tot midden jaren 1900 woonde en kantoor hield.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1875#971 (nummers 53-55).

Bron: -
Auteurs:  Braeken, Jo
Datum: 2017


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Molenstraat (Antwerpen) [online], https://id.erfgoed.net/teksten/195009 (geraadpleegd op 07-05-2021)


Molenstraat (1989)

Tussen Mechelse Steenweg en Sanderusstraat. In 1490 reeds vermeld als Meulestraatje, in 1846 gewettigd als Molenstraat. Naamgeving in verband met windmolens zogenaamd "De Oranjeboom" en "Coolhaes" die ter hoogte van huidige Molenstraat aan de Mechelse Steenweg stonden. Vrij homogene bebouwing met voornamelijk neoclassicistische enkelhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw, afgewisseld met recentere meergezinswoningen. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels van drie traveeën en twee of drie bouwlagen onder zadeldaken; sober lijst- en stucwerk; enkele (centrale) balkons (nummers 35, 53, 38-42, 46, 48, 50, 56), overwegend rechthoekige muuropeningen. Haaks straatgedeelte tegen Mechelse Steenweg aan zuidoostzijde gedomineerd door flatgebouw uit het derde kwart van de 20ste eeuw, aan westzijde enkele natuurstenen lijstgevels met markante erkers.


Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum: 1989


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Molenstraat (Antwerpen) [online], https://id.erfgoed.net/teksten/113578 (geraadpleegd op 07-05-2021)