Geografisch thema

Plantin en Moretuslei

ID: 11835   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11835

Beschrijving

Tussen Loosplaats en Ooststation, gedeeltelijk op het grondgebied van Borgerhout. Aanvankelijk een weg langs de Herentalse Vaart, laatstgenoemde gegraven circa 1490 en overwelfd in het derde en vierde kwart van de 19de eeuw. Vroeger Vaartdijk en (Herentalse) Vaartstraat genoemd, huidige benaming naar de drukkers Christoffel Plantin (1514-89) en diens schoonzoon Jan Moerentorf, alias Moretus (1543-1610); de gronden van de familie Moretus tussen het Herentalse fort (Stadspark) en spoorweg werden verkaveld vanaf het derde kwart van de 19de eeuw. Het straatgedeelte tussen de spoorweg en de Provinciestraat werd samen met de Van den Nestlei in het verlengde van de Belgiëlei aangelegd in 1911, op de gronden Isenbaert-De Boey en Donnet-Van Oenen. De bouwvoorschriften legden hier voor de gevels het exclusief gebruik van natuursteen op, en sloten de oprichting van nijverheidsgebouwen, fabrieken en pakhuizen uit.

Thans brede uitvalsweg in oostelijke richting die in Borgerhout aansluiting geeft op de autosnelweg. Huidige heterogene bebouwing uit het vierde kwart van de 19de en de 20ste eeuw. Tussen Stadspark en spoorweg is een groep neoclassicistische burgerhuizen uit het vierde kwart van de 19de eeuw of begin 20ste eeuw bewaard, drie traveeën breed en drie bouwlagen hoog, gekenmerkt door centrale balkons en stucwerk (nummers 1 tot 13, 19 en 25). Daarnaast meer grootschalige panden met neoclassicistische, eclectische of art-nouveau-kenmerken en recente kantoor- en flatgebouwen. "Van Breda Building" op nummer 295: brutalistisch kantoorcomplex gebouwd door Groep J. Van Breda & C°, het kerngebouw naar een ontwerp van Paul Goossens uit 1967, met later toegevoegde west-, oost- en noordvleugels. Abstract reliëf "Muur Reliëf 68" door beeldend kunstenaar Luc Peire uit 1968, quasi over de volledige breedte geïntegreerd in de pui van het kerngebouw.

 • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 180#1912 (Van Breda Building).

Bron     : Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1989


Relaties

 • Omvat
  Appartementsgebouw in art-decostijl
  Plantin en Moretuslei 90 (Antwerpen)

 • Omvat
  Appartementsgebouw in art-decostijl
  Plantin en Moretuslei 157 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in beaux-artsstijl
  Plantin en Moretuslei 84 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in neotraditionele stijl
  Plantin en Moretuslei 82 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis met pakhuis
  Plantin en Moretuslei 69, Wipstraat 35 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuizen in art-nouveaustijl
  Plantin en Moretuslei 110-116 (Antwerpen)

 • Omvat
  Dokterswoning in neorenaissancestijl
  Plantin en Moretuslei 54-56 (Antwerpen)

 • Omvat
  Geheel van drie gekoppelde appartementsgebouwen in art-decostijl
  Plantin en Moretuslei 76-80 (Antwerpen)

 • Omvat
  Geheel van drie meergezinswoningen in art-nouveaustijl
  Plantin en Moretuslei 89-91, Provinciestraat 228 (Antwerpen)

 • Omvat
  Geheel van twee burgerhuizen en een meergezinswoning in beaux-artsstijl
  Plantin en Moretuslei 79-85 (Antwerpen)

 • Omvat
  Gekoppelde meergezinswoningen in art-decostijl
  Plantin en Moretuslei 55-57 (Antwerpen)

 • Omvat
  Gekoppelde meergezinswoningen in beaux-artsstijl
  Plantin en Moretuslei 71-73 (Antwerpen)

 • Omvat
  Handels-, kantoor- en appartementsgebouw met werkplaats in art-nouveaustijl
  Plantin en Moretuslei 75, Wipstraat 25-27 (Antwerpen)

 • Omvat
  Handelsgebouw Haentjens
  Plantin en Moretuslei 60-62 (Antwerpen)

 • Omvat
  Maison B. Schmitz
  Plantin en Moretuslei 59, Wipstraat 45 (Antwerpen)

 • Omvat
  Meergezinswoning in art-decostijl
  Plantin en Moretuslei 170 (Antwerpen)

 • Omvat
  Meergezinswoning in art-nouveaustijl
  Plantin en Moretuslei 87 (Antwerpen)

 • Omvat
  Meergezinswoning in beaux-artsstijl
  Plantin en Moretuslei 77 (Antwerpen)

 • Omvat
  Meergezinswoning in neorococostijl
  Plantin en Moretuslei 74 (Antwerpen)

 • Omvat
  Ons Huis
  Plantin en Moretuslei 68 (Antwerpen)

 • Omvat
  Résidence Plantin
  Plantin en Moretuslei 86-88, Van den Nestlei 29 (Antwerpen)

 • Omvat
  Sigarettenfabriek Araks
  Plantin en Moretuslei 67 (Antwerpen)

 • Is deel van
  Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding
  Antwerpen (Antwerpen)