Geografisch thema

Ramstraat

ID
11846
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11846

Beschrijving

De Ramstraat is gelegen in Zurenborg, tussen de Lange Van Ruusbroeckstraat en de Dageraadplaats. De rechte straat maakt deel uit van het rationele stratenplan met rechte straten dat in 1882 werd uitgetekend voor de nieuwe Oostwijk. De naamgeving van de straat in 1883 sluit aan bij het thema van de sterrenbeelden dat men voor een groot deel van de straten in Zurenborg koos. De afbeelding van een Ram is opgenomen in de decoratie van de woning op nummer 12.

De bebouwing in de Ramstraat is exemplarisch voor de hele wijk. Het gaat om eind-19de-eeuwse rijwoningen van twee tot drie traveeën en twee tot drie bouwlagen, met gevels die afwisselend in neoclassicistische en in een meer kleurrijke bouwstijl zijn gerealiseerd zoals neorenaissance, eclecticisme of art nouveau. Hoewel het algemene beeld van Zurenborg eclectisch aandoet, is het merendeel van woningen in een neoclassicistische bouwstijl opgetrokken. Een groot deel van de woningen is tevens reeksbouw door investeerders, vaak in opdracht van de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises", de bouwmaatschappij die in 1886 werd opgericht om de woningbouw in de wijk te organiseren.

Een voorbeeld is het ensemble van zeven kleine woningen op nummers 3-15, in 1888 ontworpen door Ernest Dieltiëns in opdracht van de Société. Ook het hoekhuis op nummer 1, op de hoek met de Lange Van Ruusbroecstraat werd door Dieltiëns getekend in opdracht van de Société. Het gevelplan van dit ondertussen volledig verbouwde pand, is ingesloten in het bouwdossier voor het grote ensemble in de Grotebeerstraat uit in 1889.

Een kleiner ensemble van de Société vinden we op nummers 4-8, getekend in 1890 door E. Horckmans. De grootste huizenrij in de Ramstraat, nummers 26-46, werd echter gerealiseerd in 1888 door architect Albert Arnou in opdracht van Graaf de Brouchoven de Bergeyck. Zowel Arnou als de Brouchoven de Bergeyck (Hemiksem), waren aandeelhouders van "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises". Als aandeelhouders hebben ze allebei veel geïnvesteerd in de wijk, in woningen bestemd voor verkoop en verhuur. Arnou was tevens één van de meest productieve architecten in de wijk. Beide heren stonden ook in voor het hoekhuis in neo-Vlaamse renaissance op nummer 24, een realisatie uit 1889 waar Arnou heel trots op was, getuige de cartouche met zijn signatuur.

Er werden ook losse woningen gebouwd voor privépersonen. Een voorbeeld is de neoclassicistische burgerwoning op nummer 18 die Ernest Pelgrims in 1890 ontwierp voor juffrouw Anna Pelgrims. Wellicht was dat zijn zus, gezien hun gemeenschappelijke adres in de Van Schoonbekestraat 11b. Met hetzelfde typeplan bouwde Pelgrims nog een huis in de straat, voor juffrouw De Beuckelaer uit de Lange Nieuwstraat 31. Een zeer bescheiden neoclassicistisch enkelhuis op nummer 20 dateert uit de eerste jaren van de 20ste eeuw.

 • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1889 # 806 (1), 1890 # 622 (18).

Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Eclectisch ensemble

 • Omvat
  Ensemble van drie burgerhuizen

 • Omvat
  Ensemble van elf neoclassicistische burgerhuizen

 • Omvat
  Ensemble van zeven neoclassicistische woningen

 • Omvat
  Hoekhuis met de Grotebeerstraat

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch ensemble

 • Omvat
  Winkelhuis van Guillaume Van Oenen

 • Is deel van
  Zurenborg


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ramstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/11846 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.