Teksten van Rudolfstraat

https://id.erfgoed.net/themas/11856

Rudolfstraat ()

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Lange Lozanastraat en de Boudewijnstraat. Naamgeving in 1880 naar Rudolf van Oostenrijk (1858-1889), zoon van keizer Frans Jozef I en keizerin Elisabeth (Sissi), die in 1881 te Brussel huwde met prinses Stefanie van België, tweede dochter van Leopold II.

De straat werd volgens de bouwaanvragen tussen 1881 en 1898 homogeen bebouwd met burgerhuizen van een standaardtype in neoclassicistische stijl. Het betrof individueel opgetrokken woningen of bescheiden vastgoedprojecten van twee tot maximaal vijf gekoppelde woningen. Slechts een beperkt aantal panden is vrij intact bewaard, geconcentreerd in de tweede helft van de straat: woning Elebaers uit 1881 op nummer 23, woning Noë Rombouts door aannemer Charles Van den Bosch-Van Camp uit 1885 op nummer 27, nummer 31, drie resterende van een geheel van vier gekoppelde woningen door Bernard De Pooter uit 1896 op nummers 33-39, geheel van drie gekoppelde woningen door aannemer Eduard Bernaerts uit 1898 op nummers 41-45, nummer 42, woning weduwe Biel-Goossens (gedecapeerd) door architect Guillaume Van Oenen uit 1887 op nummer 47, één resterende van een geheel van vier woningen door Bernard De Pooter uit 1887 op nummer 50, en geheel van drie gekoppelde woningen door aannemer Petrus Franciscus Van der Gucht uit 1883 op nummers 52-56. Afwijkend geheel van drie gekoppelde, eclectische burgerhuizen Wagemans, met een parement uit geel baksteenmetselwerk door ingenieur-architect Walter Van Kuyck op nummers 58-62, en rij interbellumwoningen in de eerste straathelft.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1881#507 (nummer 23), 1885#293 (nummer 27), 1896#1572 (nummers 33-39), 1898#1953 (nummers 41-45), 1887#1741 (nummer 47), 1887#303 (nummer 50), 1883#1322 (nummers 52-56) en 1905#1535 (nummers 52-56).

Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Rudolfstraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/195238 (geraadpleegd op ).


Rudolfstraat ()

Tussen Lange Lozanastraat en Boudewijnstraat. Naamgeving in 1880 naar Rudolf van Oostenrijk (1858-1889), zoon van keizer Frans Jozef I, die in 1881 te Brussel huwde met prinses Stefanie van België, tweede dochter van Leopold II. Vrij homogene bebouwing van neoclassicistische enkelhuizen uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde, beschilderde lijstgevels belijnd met schijnvoegen, lijsten en kordons. Centraal balkon met ijzeren leuning. Rechthoekige of segmentbogige muuropeningen. Veel voorkomende seriebouw.


Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Rudolfstraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/113625 (geraadpleegd op ).