Geografisch thema

Sanderusstraat

ID
11858
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11858

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Mertens en Torfsstraat en de Lange Lozanastraat, onderbroken door de kruising met de Anselmostraat en de Jozef De Bomstraat. Naamgeving in 1868 naar kanunnik Antoon Sanders (1586-1664), beter bekend als de geschiedschrijver Antonius Sanderus.

De bebouwing van neoclassicistische burgerhuizen tussen Mertens en Torfsstraat en Molenstraat, dateert uit het derde en vierde kwart van de 19de eeuw. Tot de meest gave panden behoren de gekoppelde woningen Grandjean door architect Jean-Laurent Hasse uit 1884 op nummers 1-3, hoek Mertens en Torfsstraat 24-26, de gekoppelde woningen door architect Charles De Roeck uit 1883 op nummers 7-9, de gekoppelde woningen Rademakers door architect Ernest Dieltiëns uit 1882 op nummers 11-13, de aannemerswoning Johannes Franciscus Campers op nummer 25 uit 1871, en nummer 27.

De bebouwing van burgerhuizen in neoclassicistische, eclectische, beaux-arts- en gematigde art-nouveaustijl tussen Molenstraat en Anselmostraat dateert uit de vroege 20ste eeuw. Tot de doorsnee panden behoren het nummer 44, de woning Eugène Verbinnen door architect Adolphe Mortier uit 1907 op nummer 54, de woning door aannemer C. De Jongh-De Luyck uit 1903 op nummer 56, en nummer 62.

Het laatste straatgedeelte tussen Anselmostraat en Lange Lozanastraat wordt gedomineerd door het Entrepôt Steenackers. Op het braakliggende perceel ernaast, bevond zich tot de jaren 1970 een monumentaal pakhuis in eclectische stijl van het Belgisch Leger.

 • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1884#328 (nummers 1-3, hoek Mertens en Torfsstraat 24-26), 1883#1097 (nummers 7-9), 1882#1015 (nummers 11-13), 1871#116 (nummer 25), 1907#1427 (nummer 54) en 1903#284 (nummer 56).

Auteurs: Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burger- en winkelhuis in eclectische stijl

 • Omvat
  Burgerhuis en pakhuis

 • Omvat
  Burgerhuis in art-nouveaustijl

 • Omvat
  Burgerhuis in art-nouveaustijl

 • Omvat
  Burgerhuis in beaux-artsstijl

 • Omvat
  Burgerhuis in beaux-artsstijl

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Burgerhuis in neotraditionele stijl

 • Omvat
  Drie burgerhuizen in eclectische stijl

 • Omvat
  Entrepot Steenackers

 • Omvat
  Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen

 • Omvat
  Geheel van winkel- en burgerhuizen in art nouveau

 • Omvat
  Herenhuis in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Herenhuis in second-empirestijl

 • Omvat
  Meergezinswoning en garage in art deco

 • Omvat
  Modernistisch appartementsgebouw

 • Is deel van
  Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sanderusstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/11858 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.