Geografisch thema

Sanderusstraat

ID: 11858   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11858

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Mertens en Torfsstraat en de Lange Lozanastraat, onderbroken door de kruising met de Anselmostraat en de Jozef De Bomstraat. Naamgeving in 1868 naar kanunnik Antoon Sanders (1586-1664), beter bekend als de geschiedschrijver Antonius Sanderus.

De bebouwing van neoclassicistische burgerhuizen tussen Mertens en Torfsstraat en Molenstraat, dateert uit het derde en vierde kwart van de 19de eeuw. Tot de meest gave panden behoren de gekoppelde woningen Grandjean door architect Jean-Laurent Hasse uit 1884 op nummers 1-3, hoek Mertens en Torfsstraat 24-26, de gekoppelde woningen door architect Charles De Roeck uit 1883 op nummers 7-9, de gekoppelde woningen Rademakers door architect Ernest Dieltiëns uit 1882 op nummers 11-13, de aannemerswoning Johannes Franciscus Campers op nummer 25 uit 1871, en nummer 27.

De bebouwing van burgerhuizen in neoclassicistische, eclectische, beaux-arts- en gematigde art-nouveaustijl tussen Molenstraat en Anselmostraat dateert uit de vroege 20ste eeuw. Tot de doorsnee panden behoren het nummer 44, de woning Eugène Verbinnen door architect Adolphe Mortier uit 1907 op nummer 54, de woning door aannemer C. De Jongh-De Luyck uit 1903 op nummer 56, en nummer 62.

Het laatste straatgedeelte tussen Anselmostraat en Lange Lozanastraat wordt gedomineerd door het Entrepôt Steenackers. Op het braakliggende perceel ernaast, bevond zich tot de jaren 1970 een monumentaal pakhuis in eclectische stijl van het Belgisch Leger.

 • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1884#328 (nummers 1-3, hoek Mertens en Torfsstraat 24-26), 1883#1097 (nummers 7-9), 1882#1015 (nummers 11-13), 1871#116 (nummer 25), 1907#1427 (nummer 54) en 1903#284 (nummer 56).

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties

 • Omvat
  Burger- en winkelhuis in eclectische stijl
  Sanderusstraat 46, 50 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis en pakhuis
  Justitiestraat 49, Sanderusstraat 26 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in art-nouveaustijl
  Sanderusstraat 53 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in art-nouveaustijl
  Sanderusstraat 52 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in beaux-artsstijl
  Sanderusstraat 49 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in beaux-artsstijl
  Sanderusstraat 60 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl
  Sanderusstraat 5 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl
  Sanderusstraat 55 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl
  Sanderusstraat 34 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl
  Sanderusstraat 31 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in neotraditionele stijl
  Sanderusstraat 48 (Antwerpen)

 • Omvat
  Drie burgerhuizen in eclectische stijl
  Sanderusstraat 28-32 (Antwerpen)

 • Omvat
  Entrepot Steenackers
  Sanderusstraat 70-72 (Antwerpen)

 • Omvat
  Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen
  Justitiestraat 31-33, Sanderusstraat 8 (Antwerpen)

 • Omvat
  Geheel van winkel- en burgerhuizen in art nouveau
  Jozef De Bomstraat 1-5, Sanderusstraat 57-59 (Antwerpen)

 • Omvat
  Herenhuis in neoclassicistische stijl
  Sanderusstraat 19 (Antwerpen)

 • Omvat
  Herenhuis in second-empirestijl
  Sanderusstraat 15 (Antwerpen)

 • Omvat
  Meergezinswoning en garage in art deco
  Sanderusstraat 23 (Antwerpen)

 • Omvat
  Modernistisch appartementsgebouw
  Sanderusstraat 18 (Antwerpen)

 • Is deel van
  Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding
  Antwerpen (Antwerpen)