Teksten van Schulstraat

Schulstraat ()

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Van Schoonbekestraat en de Harmoniestraat. Geopend in 1864 en genoemd naar grondeigenaar Jean Schul. Deze liet in 1872 op de hoekpercelen met de Van Schoonbekestraat twee symmetrische hoekhuizen optrekken, die de toegang tot de straat markeerden, vermoedelijk bedoeld om de verkoop van bouwgronden te stimuleren.

De oorspronkelijke bebouwing van neoclassicistische burgerhuizen, die tijdens de late jaren 1870 en de vroege jaren 1900 tot stand kwam, is slechts fragmentair bewaard. Tot de gave doorsnee panden behoren de woning Marinus door aannemer Jean Baptiste Bourguignon uit 1884 op nummer 40, en de woning Eugeen Van der Linden uit 1877 op nummer 46. Modernistisch appartementsgebouw gebouwd in opdracht van notaris Frans Alois Torfs, naar een ontwerp door architect Carlos Van der Voodt uit 1933 op nummer 22.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1884#411, 1877#404 en 1933#44529.

Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Schulstraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/195325 (geraadpleegd op )


Schulstraat ()

Tussen Van Schoonbekestraat en Harmoniestraat. Geopend in 1864 en genoemd naar grondeigenaar. Neoclassicistische bebouwing vanaf de tweede helft van de 19de eeuw.


Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Schulstraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/113630 (geraadpleegd op )