Geografisch thema

Stanleystraat

ID
11877
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11877

Beschrijving

Met platanen beplante straat aan de westzijde van de verhoogde spoorwegberm van het Centraal Station, tussen de Lange Leemstraat en de Boomgaardstraat. Geopend in 1904. Naamgeving naar Henry Stanley (1841-1904), Engels Afrikareiziger, door Leopold II belast met de exploratie van de strook aan de Kongostroom in voormalig Belgisch Congo.

Eenzijdige westelijke bebouwing met een homogene rij burgerhuizen in eclectische en art-nouveaustijl, op enkele na opgetrokken naar ontwerpen van de architect Louis Hamaide tussen 1904 en 1909. Tot de minder goed bewaarde panden van Hamaide behoren het neoclassicistische hoekcomplex voor V. Persoons op nummers 7-8 bestaande uit een café en aanpalend burgerhuis in neoclassicistische stijl, en het burgerhuis op nummer 10 oorspronkelijk deel uitmakend van een gelijkaardig hoekcomplex voor Alfons Standaert (Cobdenstraat) met een café en twee flankerende burgerhuizen, in 1904 opgetrokken op beide hoeken van Stanleystraat en Cobdenstraat. Van het geheel van vijf gekoppelde burgerhuizen op nummers 1-5, met eenvoudige opstanden in alternerend geel en roomkleurig baksteenmetselwerk, werd het bouwdossier niet teruggevonden.

 • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1904#1982 (nummers 7-8), 1904#1500 (nummer 10).

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2016


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl

 • Omvat
  Geheel van drie burgerhuizen

 • Omvat
  Geheel van twee burgerhuizen in eclectische stijl

 • Omvat
  Geheel van vier burgerhuizen in eclectische en art-nouveaustijl

 • Omvat
  Geheel van vier burgerhuizen in eclectische en art-nouveaustijl

 • Omvat
  Geheel van vijf burgerhuizen in eclectische stijl

 • Omvat
  Gekoppelde burgerhuizen in art-nouveaustijl

 • Omvat
  Gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl

 • Omvat
  Hoekcomplex met café en winkels in eclectische stijl

 • Omvat
  Hoekhuis met café in eclectische stijl

 • Omvat
  Sociaal woonblok van de stad Antwerpen

 • Omvat
  Twee burgerhuizen in art-nouveaustijl

 • Omvat
  Winkelhuis in eclectische stijl

 • Is deel van
  Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stanleystraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/11877 (Geraadpleegd op 15-05-2021)