Teksten van Stefaniestraat

Stefaniestraat ()

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Lange Lozanastraat en de Boudewijnsstraat. Deze straat is grosso modo de verbreding van het pad dat achter de afsluiting van het eigendom "de grote Lozane" liep. Naamgeving in 1880 naar prinses Stefanie van België (1864-1945), de dochter van koning Leopold II, die in 1881 huwde met aartshertog en kroonprins Rudolf van Oostenrijk-Hongarije.

Zeer homogene bebouwing van neoclassicistische, veelal in groep gebouwde burgerhuizen opgetrokken tussen 1881 en 1896. Tot de doorsnee of minder gaaf bewaarde panden behoren de nummers 3, 7 en 8, de gekoppelde woningen Albert Bonner door aannemer Charles Smits uit 1882 op nummers 15-17, de woning Arthur De Boyser door architect Frans Stuyck uit 1887 op nummer 16, de woning weduwe Van Cauteren door architect Frans Claes uit 1887 op nummer 18, de woning J.P. Daamen door aannemer Petrus Franciscus Huygels-Van Humbeeck uit 1884 op nummer 25, nummer 27, de woning Van Laer door aannemer Charles Van den Bosch-Van Camp uit 1884 op nummer 31, de woning Longualaine door aannemer E. Torfs uit 1886 op nummer 37, de gekoppelde woningen Jos Van den Bosch uit 1887 op nummers 39-41, de nummers 45 en 71. Burgerhuis Frans Geenard uit 1903 op nummer 22.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1882#1417 (nummers 15-17), 1887#666 (nummer 16), 1887#1431 (nummer 18), 1884#799 (nummer 25), 1884#1264 (nummer 31), 1886#1234 (nummer 37), 1887#394 (nummers 39-41) en 1903#142 (nummer 22).

Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Braeken, Jo: Stefaniestraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/195379 (geraadpleegd op )


Stefaniestraat ()

Tussen Lange Lozanastraat en Boudewijnstraat. Deze straat is grosso modo de verbreding van het pad dat achter de afsluiting van het eigendom "de grote Lozane" liep. Naamgeving in 1880 naar prinses Stefanie van België (1864-1945). Zeer homogene bebouwing van neoclassicistische, veelal in groep gebouwde burgerhuizen uit het vierde kwart van de 19de eeuw, onder meer de nummers 38-42, 44-50, 52-54 waarvoor bouwaanvragen genoteerd werden in 1895 en 1896. Enkelhuizen van drie traveeën, twee tot drie bouwlagen met verkleinende ordonnantie en zadeldak. Bepleisterde, beschilderde lijstgevels op sokkel van arduin. Markerende puilijsten, kordons en klassieke gevelafsluiting met nauwelijks bewerkt fries. Sober decor van schijnvoegen, panelen, pilasters en schijfmotief. Centraal balkon op voluutconsoles met gietijzeren leuning. Rechthoekige muuropeningen soms in geriemde omlijsting met oren, sleutel, fronton.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1895#956, 1895#1731 en 1896#149.

Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Stefaniestraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/113650 (geraadpleegd op )