Geografisch thema

Stuivenbergplein

ID: 11883   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11883

Beschrijving

Aan Van Kerckhovenstraat. Stuivenberg was oorspronkelijk een vrij uitgestrekt hoger gelegen duinengebied bestaande uit zavel en stuifzand, omsloten door de vallei van Schijn- en Lobroek enerzijds en door de Vallei van de Potvliet anderzijds. Afgegraven voor de aanleg van de spoorweg Mechelen-Antwerpen in 1836, waardoor de vruchtbare onderlaag vrijkwam en moestuinen konden worden uitgebaat. Het huidige Stuivenbergplein werd vanaf 1786 begraafplaats ter vervanging van het Groenkerkhof (nu Groenplaats) en andere kerkhoven in de binnenstad, die ingevolgde het decreet van 1784 buiten dienst werden gesteld. Deze buitenstedelijke begraafplaats, die in 1863 nog werd uitgebreid, bleef tot 1875 in gebruik. Van dan af tot 1895 werd ze geleidelijk ontruimd ten voordele van de begraafplaats op het Kiel. De vrijgekomen ruimte werd in 1906 "Stuivenbergplein" genoemd. Met platanen beplant plein, basketbalveld, speeltuigen; aan oostzijde schoolgebouw, aan westzijde complex met sociale woningen.


Bron     : Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1989


Relaties