Geografisch thema

Dijle

ID
11936
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11936

Beschrijving

Gelegen aan de linkeroever van de Dijle, tussen de Kraan- en de Winketbrug. Tot in 1654 samen met een gedeelte van de Haverwerf de zogenaamde "Werf", een drukke handelsplaats waar de "Kraankinderen" belast waren met het lossen van de schepen door middel van een kraan. Deze kraan bestond reeds in de 13de eeuw, werd in de 15de eeuw en in 1765 door een nieuwe vervangen, in 1873 hersteld en tenslotte in 1886 afgebroken. De Kraanbrug die Dijle met Tichelrij verbindt, werd in 1510 vervangen door een houten, in 1563 door een stenen en in 1860 door een ijzeren brug. De Winketbrug die de Olivetenvest met de Guido Gezellelaan verbindt was aanvankelijk een houten valbrug en werd herhaaldelijk vernieuwd, onder meer in 1781 door een draaibrug, in 1849, in 1930 door een elektrische ophaalbrug en in 1974 door een stenen brug. Bakstenen kaaimuren, in de 20ste eeuw afgezet met gietijzeren balustrades.

Van de oorspronkelijke bebouwing bleven slechts twee panden grosso modo bewaard, met name nummers 5 en 11. De gevelwand bestaat voornamelijk uit 19de- en 20ste-eeuwse rijhuizen (nummers 7, 18, 20, 22, 30 en 34); enkele panden laten een oudere kern vermoeden, onder meer nummer 10, nummer 17 met verankerde bakstenen zijgevel waarin getralied venster onder druiplijst, nummer 20 met verankerde zijpuntgevel en steil zadeldak; nummer 21: behouden sponningsbeloop op de bovenverdieping; nummer 41 thans in sterk verwaarloosde toestand.

Straatbeeld voorts op verschillende plaatsten onderbroken door storende braakliggende percelen van recent gesloopte panden of door nieuwe bouw.

Het woonblok nummers 1-2-3 naar ontwerp van architect E. Dewachter (1976) fungeert als zogenaamde "invularchitectuur".


Bron     : Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Eeman, Michèle, Kennes, Hilde, Mondelaers, Lydie
Datum  : 1984


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis van 1745

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis 't Schippershuis

 • Omvat
  Klooster der ongeschoeide karmelietessen

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Trapgeveltje

 • Omvat
  Tweegezinswoning

 • Omvat
  Woning, diephuis

 • Is deel van
  Mechelen binnenstad


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dijle [online] https://id.erfgoed.net/themas/11936 (Geraadpleegd op 17-06-2021)